I přes prohru jedeme dál

Velmi jsem byl zklamán výsledky ve volbách nejen v našem kraji, ale i v celostátním měřítku. Nesmíme však věšet hlavu, ale stále bojovat za lepší společnost, než je nyní. Lidem je zatím dobře, ale na jak dlouho? Mnoho voličů zřejmě přešlo na stranu ANO. Škoda, že levice neovlivní v mnoha krajích jednání pravice, která již, jak je známo, mnohdy zradila obyčejné lidi, lidi práce. Mnoho těchto stran si vzalo i naše body programu. Jen aby je plnila. Přeci KSČM tu je, byla a bude!

[o]

Nového elánu do další práce mi dodal mladý student - 21 let, který v pondělí 5. září v 8.00 hodin zazvonil u nás na sídle OV KSČM ve Zlíně a předal mi přihlášku do naší strany. Už na základě tohoto nesmíme propadat skepsi, ale jít dál.

Jinak závěrem chci poděkovat všem voličům, kteří nám dali hlas nejen u nás ve Zlínském kraji, ale i v celé republice.  

Stanislav REMEŠ, předseda OV KSČM Zlín

7. 10. 2020  Stanislav REMEŠ