Podpora

Ve druhém kole senátních voleb podporuji Jaroslavu Brožovou Lampertovou, starostku obce Velká Hleďsebe. Můj hlas i hlas komunistů okresu Cheb a Tachov je v tomto případě hlasem podporujícím vlastenectví a obyčejné lidi.

Nedopusťme, aby místostarosta Chebu Miroslav Plevný, který nikoliv jako představitel města, ale - jak se ukázalo - z vlastní iniciativy vítal v Chebu členy Panevropské unie, jejímž předsedou je pan Bernd Posselt, se stal senátorem. Pan Posselt ve svém projevu použil mimo jiné slovo vyhnání sudetských Němců. Ale sudetští Němci byli odsunuti na základě rozhodnutí vítězných mocností. Že by se pan Posselt spletl, anebo neuznává rozhodnutí vítězných mocností – to asi ne, vždyť je to slušný člověk, podle pana Plevného.

[o]

Nechci dalšího člena Senátu PČR, který hájí spíše své ego než zájmy občanů.

V roce, kdy si připomínáme 75 let od skončení druhé světové války, ve které bylo nacistické Německo poraženo, se stíny minulosti vkrádají opět do našich životů. Dochází ve velkém k přepisování historie. Sudetští Němci se pod rouškou tzv. Panevropské unie vracejí na místa zločinů svých předků, aby se nás snažili přesvědčit o svých dobrých úmyslech. Chtějí komunikovat a setkávat se především s mladými lidmi. Proč? Protože sázejí na to, že jednou mladí lidé nebudou ani vědět, co to jsou tzv. Benešovy dekrety, proč vznikly, a řeknou si, že je vůbec nepotřebujeme. V pozadí toho všeho je jen a pouze touha po vrácení jejich majetků, které jim byly zabaveny na konci války československým státem na základě tzv. Benešových dekretů. Sudetští Němci se nevzdali své kritiky dekretů a to znamená, že nesouhlasí se spravedlností, se kterou Československo potrestalo nacisty a jejich pomahače.

Nebuďme lhostejní. Lhostejnost bývá vždy předvojem něčeho zlého. Hnědnutí naší společnosti je velkým nebezpečím pro demokracii.

Podpořte právě z těchto důvodů ve druhém kole Jaroslavu Brožovou Lampertovou.

Josef ŠVARCBEK, zastupitel města Planá u Mariánských Lázní za KSČM

8. 10. 2020  Josef ŠVARCBEK