Místo argumentů urážka

V minulých dnech jsme se dozvěděli, že ÚSTR upustil od dalšího jednání ve věci Jakeš, Štrougal a Vajnar, pokud jde o střelbu na hranicích, které údajně mohli zabránit. Prý proto, že »jsou blázni« a Jakeš mezitím zemřel. Takže nebudou potrestáni, jsme se skoro s lítostí mohli dozvědět z České televize. Zajímavé zdůvodnění: Jsou blázni. Ne staří trpící nemocemi! Blázni!

[o]

Ono však všechno, jak je u nás dnes zvykem, bylo jinak. Jeden z výslechů u již velmi nemocného Vratislava Vajnara, který se konal u něho doma, ukázal, že vyšetřovatelé s vysokými policejními hodnostmi to nebudou mít tak lehké. Vajnar je právník a na rozdíl od vyšetřovatelů právo zná. Už tehdy jim dokázal, že zákony, které schválilo Národní shromáždění, tedy parlament, nemůže nikdo svévolně narušovat. A tehdy byly zákony, které směřovaly k ochraně našich hranic. Také střelba měla své limity a bylo přesně stanoveno, kdy lze na narušitele střílet. A pak všechno bylo nutné zdůvodnit a často se střelbou zabýval prokurátor. Něco jiného bylo, když ten, který chtěl hranice narušit, odpověděl střelbou. To se pohraničník nesměl bránit?

Obžaloba zmíněných třech předlistopadových politiků stála na vodě. Proto tak dlouho trvalo, než se vyšetřovatelé z ÚSTRu odhodlali kauzu odložit. Navíc jim zemřel hlavní z obviněných – Miloš Jakeš. I u něj byli a snažili se ho znejistit. Nepodařilo se jim to. Jakeš byl v dobré duševní pohodě.

Ono obvinění ukázalo, že ÚSTR neví, jak dál. Že se mu nedaří obvinit kohokoli a obejít zákony. Proto tak dlouho jeho právníci hledali skulinu v právu. Ta se obyčejně najde, jak víme ze všech možných kauz, viz ta s manžely Nečasovými, a pak i čin, jenž měl být potrestán, zůstane bez potrestání. Tak alespoň dehonestovat oba žijící představitele: »Jsou blázni.« Slovně lze jistě urážet, navíc znehodnotit kohokoli, zvláště když chybí argumenty. Takže pánové z ÚSTRu, přiznejte, že jste chtěli manipulovat se zákony, a nevyšlo vám to. Proto nedostatek argumentů zdůvodňujete urážkou.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)

9. 10. 2020  Václav ŠENKÝŘ