ČT v exekuci

Česká televize (ČT) je v exekuci kvůli nerespektování pravomocného rozsudku, kterým prohrála spor s Unií obhájců.

Uvedl to server Česká justice. Obhájci podle něj požadovali informace o výběru hostů k justičním tématům v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce a ČT je neposkytla ani poté, co dal soud unii za pravdu. Veřejnoprávní televize v reakci zaslané ČTK odmítla, že by jednala protiprávně.

Server napsal, že unie se na televizi obrátila v roce 2017. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádala ve čtyřech dotazech údaje k vyváženosti Otázek Václava Moravce. Pražský městský soud následně ve správním sporu konstatoval, že na odmítnutí odpovědi u dvou dotazů neměla ČT právo a že u dalších dvou otázek byla její odpověď nedostatečná. Nařídil jí proto, aby do 15 dnů část informací poskytla a u další části lépe vysvětlila své rozhodnutí.

[o]

»ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,« řekl serveru advokát a člen prezídia unie Václav Vlk.

ČT čelí v souvislosti s rozsudkem od poloviny září exekuci, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. »České televizi, coby povinnému, může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění,« sdělila serveru mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Dodala, že výše první donucovací pokuty může činit až 100 000 korun.

»Exekuční řízení sice bylo zahájeno na návrh advokáta Vlka, nicméně běžný provoz ČT tím není nijak dotčen. Věc dosud není definitivně skončena, a proto se k tomu Česká televize dále vyjadřovat nebude,« dodala mluvčí televize Karolína Blinková.

Unie se ČT ptala mimo jiné na to, kolikrát byl do zmíněného diskusního pořadu od počátku roku 2012 pozván státní zástupce, kolikrát soudce a kolikrát advokát. Zajímalo ji také, kolikrát byli hosty pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a předseda České advokátní komory či jiný reprezentant této stavovské organizace.

(cik)

13. 10. 2020  (cik)