Těžko pochopitelné snižování příjmů veřejných rozpočtů

Počítání ekonomických škod způsobených pandemií koronaviru Česku je smutné, o ztrátách na lidských životech, zdraví a psychice lidí nemluvě. Na rok 2020 původně plánovaný schodek státního rozpočtu 40 mld. Kč byl zvýšen na 500 mld. Kč. Na rok 2021 se uvažuje s deficitem asi 320 mld. Kč. V tomto deficitu není započítáno trojí pouštění žilou, prosazované ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO 2011). Jde o:

- Zrušení daně z převodu nemovitostí (výpadek asi 13 mld. Kč za každý rok).

[o]

- Zrušení zdanění stravenkového paušálu. Výpadek dle Schillerové asi 2 mld. Kč, dle nezávislých ekonomů asi 20 mld. Kč za každý rok v důsledku umožnění a využití možnosti další daňové optimalizace podnikateli, o další destrukci koronavirovou krizí beztak zle zdecimovaného sektoru veřejného stravování nemluvě.

- Zrušení tzv. superhrubé mzdy a nastavení základní sazby daně z příjmu fyzických osob na 15 % (při superhrubé mzdě jde reálně asi o 20,1 %) + 23% sazba u příjmů nad 139 000 Kč za měsíc. Podle ministryně zrušení superhrubé mzdy sníží příjmy veřejných rozpočtů každý rok asi o 74 mld. Kč, z toho příjmy státního rozpočtu asi o 50 mld. Kč, příjmy krajů, měst a obcí asi o 24 mld. Kč. To je hodně.

V úhrnu jde o výpadek asi 13+20+74 = 110 mld. Kč, podle některých půjde o každoroční výpadek 180–190 mld. Kč. Rozdíl jde na vrub zrušení tzv. superhrubé mzdy. To samo o sobě je tristní. Místo toho, aby paní ministryně hledala cesty ke konsolidaci veřejných financí, byť to není jednoduché, prosazuje snižování příjmů veřejných rozpočtů, a dál tak zvyšuje beztak hrozivé zadlužování ČR. Deficit státního rozpočtu ČR na příští rok může činit řádově 500 mld. Kč. To je naprosto nepřijatelné.

Jan ZEMAN

13. 10. 2020  Jan ZEMAN