Rok čistého vzduchu

Meteorologové naměřili v prvních devíti měsících letošního roku v ovzduší v celé ČR výjimečné nízké koncentrace prachových částic a oxidu dusíku. Letošní rok tak má podle meteorologů nakročeno k tomu, být rokem s nejnižšími koncentracemi znečištění za posledních pět let.

Odborníci analyzovali data z 15 stanic z různých částí republiky i různého typu, od městských až po venkovské. Cílem bylo, srovnat průměrné koncentrace za období leden až září v letošním roce s hodnotami z posledních pěti let. Ve všech stanicích letos zaznamenali meteorologové méně prachu i oxidů dusíku.

Ke snížení znečišťujících látek vedly podle odborníků tři faktory. Prvním z nich je letošní vyšší množství srážek. Projevil se také nouzový stav, kdy pokles hustoty dopravy přispěl ke snížení koncentrace oxidů dusíku. Posledním faktorem je pak dlouhodobý postupný pokles emisí, daný například postupnou obměnou starých tepelných kotlů za nové nebo obměnou vozového parku obyvatel.

Mezi problematické znečišťující látky patří dlouhodobě především prachové částice, které produkují lokální topeniště. »Ve všech hodnocených stanicích jsme letos naměřili nejnižší koncentraci prachových částic v porovnání s lety 2015 až 2019. Celkový průměr je nižší o 24 procent, než je průměr předchozích let. Největší pokles jsme zaznamenali ve stanicích v Moravskoslezském kraji,« uvedl vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnského ČHMÚ Jáchym Brzezina.

Hlavním zdrojem oxidů dusíku je doprava. »Na všech hodnocených stanicích byly koncentrace oxidů dusíku letos nižší než průměr 2015 až 2019. V průměru jde zhruba o čtvrtinový pokles. Vzhledem k postupnému dlouhodobému zlepšování kvality ovzduší v České republice lze navíc předpokládat, že pokud bychom se podívali dále do historie, byl by letošní pokles ve srovnání s předchozím obdobím ještě markantnější,« doplnil Brzezina.

(ste)

13. 10. 2020  (ste)