Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi

Vážený pane premiére,

české zdravotnictví i přes své nesporné kvality, které jsou srovnatelné s celým vyspělým světem, vyžaduje korekce a změny více, než si myslíte. Pacienti sice dostávají mnohdy zdravotní péči lepší, než odpovídá tomu, co za ni pojišťovny a stát platí. To ale není zásluha žádného z ministrů zdravotnictví. A také tomu tak není ve všech regionech. Současný stav je na hranici fungování systému poskytování zdravotní péče, zvlášť v otázce dostupnosti a kvality. Jsou okresy, které nemají svou nemocnici. V Plzeňském kraji je to okres Plzeň-sever a Tachov.

Přitom právě v Plané na okrese Tachov byla moderní nemocnice, která zahájila svou činnost po roce 1989, a přesto byla předchozími vládami zrušena. Tehdejší vedení kraje nemocnici nechalo vytunelovat a předalo ji do soukromých rukou. Jako soukromá je nemocnice neprosperující a nezajišťuje základní lékařskou péči občanům. Podle majitelů je připraveno její úplné zavření.

[o]

Jako hasič a zastupitel města Planá Vás žádám o pomoc s převedením této nemocnice na stát. Finanční dotace na zpětné odkoupení nemocnice nebude promarněna. Jednak bude mít i okres Tachov svou nemocnici a pak, v tak složité době, ve které se nacházíme, dojde k dalšímu navýšení kapacit bez omezování jiné péče. Pacienti našeho okresu už nyní čekají nepřiměřeně dlouho na potřebná vyšetření a plánované operace. Mnohá nemocniční oddělení v jiných (spádových) nemocnicích jsou omezována nebo uzavírána.

Právě v době koronaviru se ukázalo, jak potřebné by toto zařízení bylo a jak důležité je myslet na zdraví lidí v celé republice. Pro okres Tachov je řešení zdravotnictví aktuálním problémem. Zdraví je naší prioritou. V každé době. V té koronavirové obzvlášť.

Prezident lékařské komory Milan Kubek říká, že je nutné v současné době uvolnit kapacity nemocnic. Česko se podle něj kvůli epidemii koronaviru už neobejde bez dalších ekonomických ztrát, ale musí se připravit na nápor pacientů s COVID-19 a uvolnit pro ně lůžka v nemocnicích. Neobejde se to podle něj bez odkládání plánovaných operací. Zároveň ale upozornil, že by měla být zachována péče pro všechny pacienty s neodkladnými zákroky.

Není právě to impulsem k obnovení nemocniční zdravotní péče pro občany okresu Tachov?

Věřím, že situaci okresu Tachov zvážíte a pomůžete nám zajistit dostupnou zdravotní péči. S pozdravem

Josef ŠVARCBEK, zastupitel města Planá (KSČM)

14. 10. 2020  Josef ŠVARCBEK