Humbuk kolem kanálu jako další zástupný problém

Vláda mj. vzala na vědomí výsledky ekonomického hodnocení studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe (DOL) a schválila zahájení příprav jeho oderské větve v úseku Ostrava Svinov – státní hranice u Bohumína v délce 16 km na území naší republiky (s návazností na polský úsek Odry do Kożle (cca 50 km).

Okamžitě se strhla bouře nejen v hlavních médiích, ale i v sociálních sítích a mezi ekologickými aktivisty: hrůza, vláda uvolnila 15 miliard korun na ekonomicky nesmyslný záměr ke splnění vlhkého snu prezidenta Zemana o kanálu Dunaj–Odra–Labe, jde o devastaci cenné přírody atd. atd. Prý to musíme (kdo my?) okamžitě zastavit!

[o]

Vůdci pravicových opozičních stran se ke kritice unisono přidali: ty příšerné peníze je třeba raději dát do výstavby dalších dálnic, případně letišť nebo železnic.

Jaká je pravda? Ekonomické vyhodnocení podle očekávání konstatovalo, že z mnoha důvodů je vhodné propojení Odra–Dunaj (záměr císaře Karla IV., Tomáše Bati ad.), nikoli propojení s Labem. Naši potomci tedy budou plout do Štětína a Izmailu, nemá smysl nadále mluvit o DOL. Vodní doprava je určitě ekologičtější než automobilová.

Vláda žádné peníze neuvolnila, těch 16 kilometrů by se mělo začít stavět po roce 2030, náklady by z 85 procent měly jít z fondů EU. Také se usnesla, že ministři podle zákona nejprve zadají zpracování podrobného záměru pro vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (SEA a EIA), podle jejich výsledku vláda koncem roku 2023 (pokud nebude výsledek napaden u soudu) teprve rozhodne o dalším postupu.

Proces EIA znamená, že nelze stavět cokoli, co poškodí přírodu, zdraví nebo třeba chráněné památky. To znamená, že průplav bude muset meandry Odry obejít umělým korytem, které nebude betonové, ale přírodní s kamenným obložením. Tato ochrana platí jak při stavbě, tak při provozu kanálu.

Celý humbuk je další zástupný problém, který má odvést pozornost od mnohem větších finančních transferů, jako jsou nákupy zbytečné a předražené techniky z USA pro vedení války v pouštích, džunglích a velehorách za situace, kdy nás ohrožují zcela jiné faktory než cizí armády. V návrhu rozpočtu na příští rok to dělá 85 mld. Kč a každý další rok ještě více. Ty války ovšem žádným procesem EIA neprocházejí a poškozují úplně všechno. Ozveme se?

Mirek PROKEŠ, předseda Komise strategie životního prostředí Odborného zázemí ÚV KSČM

17. 10. 2020  Mirek PROKEŠ