Stát nemá plán, jak podpořit zaměstnanost lidí starších 50 let

V podpoře zaměstnanosti lidí starších 50 let chybí jasný plán. Stát reálné dopady podpůrných projektů za miliony korun nevyhodnotil. Není tak jasné, zda podpoření lidé po ukončení projektů nalezli na trhu práce adekvátní uplatnění. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Kontroloři se zaměřili na to, jak ministerstvo práce a sociálních věcí v letech 2016 až 2018 podporovalo z operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 uplatnění lidí starších 50 let na trhu práce. Resort na podporu rozdělil zhruba 6,5 miliardy korun. Kontroloři se zaměřili na vzorek 12 projektů v hodnotě 326 milionů korun, které měly zajistit minimálně na období šesti či 12 měsíců práci pro 2236 lidí.

Smyslem rozdělování těchto dotací je zlepšit na trhu práce postavení osob nad 50 let, které patří mezi nejvíc ohrožené skupiny. Peníze jsou využívány například na vzdělávání, rekvalifikace či vznik po určitou dobu dotovaných pracovních míst, na nichž by měl člověk po ukončení podpory zůstat, nebo by mu tato zkušenost měla pomoci najít si adekvátní uplatnění. Jde tak o projekty, u kterých se efekt dostavuje až s odstupem.

Reálné dopady těchto projektů však stát nevyhodnotil, a zda podpořené osoby po ukončení projektů nalezly adekvátní uplatnění na trhu práce, není jasné. »Kontrolovaný vzorek ukázal, že projekty po dobu svého trvání měly smysl a výsledky, reálný efekt po jejich ukončení však MPSV nesledovalo tak, aby bylo jasné, zda a jak z dlouhodobého pohledu lidem pomohly,« uvedl NKÚ.

Příjemci podpory jsou často obecně prospěšné společnosti či spolky, které zprostředkovávají pracovní místa, ti však podle kontrolorů nemají možnost zjišťovat uplatnění lidí po ukončení projektu. Výjimkou je podle kontrolorů Úřad práce ČR jakožto jeden z příjemců, u kterého lze vysledovat alespoň to, zda se člověk vrátil do jeho evidence. »U jednoho z prověřovaných projektů se do ní do 12 měsíců vrátila ze 110 osob jedna třetina klientů, tedy 37 osob. U druhého pak čtvrtina klientů - 134 z celkového počtu 531 osob,« zjistil NKÚ.

Neexistuje zpětná vazba

Výsledek prověrky NKÚ nepřinesl podle stínové ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Hany Aulické Jírovcové nic nového. Členové výboru dlouhodobě upozorňují na to, že neexistuje zpětná vazba, a tudíž není zřejmé, jak tato forma pomoci působí. »Jediné kritérium, které úřad práce sleduje, je, jestli se tito klienti vrátí do evidence nebo ne, ale to, zda si najdou práci díky rekvalifikaci, anebo se zaměstnají někde úplně jinde, to už nikdo nesleduje. Je to dlouholetá záležitost. Požadovali jsme, aby se sledovalo, jak konkrétní rekvalifikace pomohla konkrétnímu člověku najít příslušné zaměstnání v oboru, k tomu ale zatím nedošlo, takže je pravda, že v tomhle směru máme opravdu velké nedostatky,« řekla Aulická našemu listu. Odpovědí kompetentních organizací podle ní vždy bylo, že úřad práce na takový postup nemá dostatek personálu. S tím poslankyně souhlasí, odpovídá to podle ní systému a nastavení úřadu práce. »KSČM dlouhodobě požaduje, aby úřad práce fungoval tak, aby to zprostředkování práce bylo fungující pro lidi, kteří shánějí práci a kteří chtějí pracovat, bohužel pravda je, že z toho máme jenom dávkové místo,« uvedla Aulická.

[o]

Je přesvědčena, že u dalších subjektů, které zprostředkovávají pracovní místa, jako jsou například spolky, by sledovanost paradoxně byla úspěšnější. »Je to dáno způsobem, jakým tyto organizace s klienty pracují, důležité je, že se jim věnují individuálně, takže tam ty informace mají, jenom je prostě nesledují,« dodala Aulická.

Chybí strategie politiky přípravy na stárnutí

NKÚ zároveň upozorňuje, že v České republice chybí strategie, která by se zabývala stále podstatnější podporou politiky přípravy na stárnutí. Přitom se takzvaná politika přípravy na stárnutí s ohledem na proměnu věkové struktury obyvatelstva stává stále důležitější. Kromě podpory zaměstnávání starších osob zahrnuje například vzdělávání či zdravotní nebo sociální témata. Ministerstvo sice loni v srpnu předložilo návrh možné strategie, do konce kontroly vláda ale žádnou strategii k této politice neschválila, uvedl NKÚ.

Podíl lidí nad 50 let v populaci roste. Mezi lety 1993 a 2018 vzrostl o 43 procent přibližně z 2,9 milionu na 4,1 milionu a tento trend má podle predikcí Českého statistického úřadu pokračovat, uzavřel NKÚ.

(jad)

19. 10. 2020  (jad)