Kšeft s nespolehlivými plátci DPH je risk

Aktuálně podniká v České republice zhruba 24 000 společností a živnostníků, kteří byli zařazeni mezi nespolehlivé plátce daně z přidané hodnoty (DPH).

Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Podle ní bylo od roku 2013 mezi nespolehlivé plátce DPH zařazeno více než 26 000 společností a podnikatelů, 2400 z nich bylo v průběhu sedmi let ze seznamu vymazáno. Většina vymazaných subjektů však buď zanikla, nebo je v likvidaci či insolvenčním řízení. Návrat k běžnému podnikání se podařil pouze necelému tisíci bývalých nespolehlivých plátců DPH.

Z analýzy vyplývá, že z téměř 24 000 existujících firem a podnikatelů, kteří byli v průběhu posledních sedmi let, kdy institut nespolehlivého plátce funguje, zařazeni do registru nespolehlivých plátců DPH, jich na tomto seznamu zůstalo necelých 6000. Dalších zhruba 18 000 firem ukončilo registraci k DPH a finanční správa je nyní vede jako takzvané nespolehlivé osoby.

»Institut nespolehlivé osoby byl zaveden v roce 2017 s cílem rozlišit v rámci firem a podnikatelů, kteří nespolehlivě odváděli DPH, ty, kteří mají stále povinnost DPH odvádět, a ty, kteří už tuto povinnost nemají. Většinou proto, že jejich roční obrat klesl pod hranici jednoho milionu korun,« uvedl vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, kterou využívá CRIF, Jan Cikler. Dodal, že pokud by se obrat nespolehlivých osob opět zvýšil a nastala u nich znovu povinnost přihlásit se k platbě DPH, budou automaticky zařazeni mezi nespolehlivé plátce.

CRIF upozornil, že obchodování s nespolehlivými plátci může přinášet společnostem řadu rizik. Mohou být vyzvány k doplacení daně za své obchodní partnery nebo existuje velká šance, že se jejich partner ocitne v insolvenci, případně bude čelit exekucím.

Mezi rizikové faktory patří i ten, že nespolehlivý plátce sídlí na virtuální adrese nebo že jeho statutární zástupce má bydliště na městském úřadě. Analýza přitom ukázala, že ze všech nespolehlivých plátců DPH má statutární zástupce bydliště na úřadě ve čtvrtině případů. Mezi všemi společnostmi v České republice jde přitom jen o nižší jednotky procent, uvedl CRIF.

Sídlo na virtuální adrese má podle CRIF u nás každá osmá společnost, ale zároveň každý třetí nespolehlivý plátce DPH. »Z našich dřívějších analýz vyplývá, že mezi tzv. virtuálními adresami existují výrazné rozdíly. Na některých virtuálních adresách sídlí pouze zdravé firmy a nevyskytují se zde žádné výrazné problémy, zatímco na některých virtuálních adresách třetina firem neplatí DPH a pětina je v exekuci. Společnosti by si proto měly v rámci předběžné obezřetnosti své obchodní partnery se sídlem na virtuální adrese prověřovat pečlivěji,« uvedl Cikler.

Podle nedávných údajů poradenské společnosti Bisnode se počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, ke konci září zvýšil meziročně o 11 procent na 21 529. Jde o 5529 nespolehlivých plátců DPH a 16 000 nespolehlivých osob. Počet firem, které platí DPH, v prvním pololetí přesáhl 511 000.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.

Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jsou to buď subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo subjekty, které přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

(ici)

23. 10. 2020  (ici)