Cyklostezka je označena

Cyklostezka z Brna do Vídně je označena v terénu směrovkami po celé trase.

Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno–Vídeň, který sdružil 24 měst a obcí na trase cyklostezky z Brna do Hevlína, doplnil směrovkami v roce 2020 chybějící označení rakouského úseku mezinárodní cyklostezky Brno–Vídeň od Lávy nad Dyjí/Laa an der Thaya do Mistelbachu.

[o]

Na projektu se díky společným jednáním finančně podílely i rakouské obce, ve kterých se značení udělalo: Laa an der Thaya, Falbach, Asparn an der Zaya a Mistelbach. »Chtěli bychom těmto obcím velice poděkovat za spolupráci i finanční příspěvek, především starostce Lávy nad Dyjí paní Brigitě Ribischové. Díky ní se podařilo tento projekt po delším úsilí úspěšně dokončit,« doplnil předseda svazku a radní města Brna Filip Chvátal.

Cyklostezka Brno–Vídeň je tím po dlouhých letech příprav konečně označena směrovkami v obou směrech z Brna až do Vídně po celé trase 170 km. Cyklisté již nemusejí hledat trasu rakouského úseku v mapách. »Přejeme cyklistům příjemnou projížďku na této velice oblíbené cyklotrase z Brna do Vídně a budeme se těšit na jejich účast při tradičním zahájení a ukončení sezony v roce 2021,« dodal Chvátal.

Náklady na označení úseku trasy byly 219 729 Kč, z toho polovinu hradily rakouské obce. Příspěvek města Brna na tento projekt činil 98 000 Kč. Roční příspěvek města Brna na veškerou činnost svazku je 1 525 384 Kč.

(vž)

FOTO – archiv autora

29. 10. 2020  (vž)