Otázky Haló novin pro Jiřího Vábra, generálního tajemníka Komunistické strany Československa

Lživý výklad současné diktatury

Jak si vysvětlujete přijetí zákona Národní rady Slovenské republiky č. 125/1996 S. z., o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a zákazu komunistických symbolů? Co si myslíte, že je vlastně příčinou a co má být výsledkem?

Především chci uvést, že k přijetí tohoto samotného zákona došlo na základě lživě vytvořeného obrazu současnou kapitalistickou ideologií. Takže tato zdůvodnění jsou z hlediska práva absurdní. Došlo tady k jednoznačnému porušení mezinárodních úmluv o lidských právech a svobodě projevu. Proto si myslím, že by tento zákon měl posoudit Ústavní soud Slovenské republiky.

[o]

A co se týká příčiny, ta je zcela jasná, komunisté vždy vedli boj za sociální spravedlnost ve společnosti. A tady někomu překážíme v nějakých záměrech, jinak by se námi vůbec nezabývali. V historii se podobné věci odehrávaly vždy, především před druhou světovou válkou, jelikož komunisté dokázali být antisystémovou avantgardou v boji za většinu společnosti a sociální rovnost. Jednoduše jsme byli překážkou. A jak je známo, symboly jsou sjednocujícími prvky našeho každého hnutí a mají svůj důležitý význam.

Bohužel výsledkem byla následná fašizace společnosti prakticky v celé Evropě. Takže tady vidíme, kam to může až dospět, a tím je jasné, že se toto netýká jen nás komunistů, ale celé společnosti. Nejlépe bych to vyjádřil citátem: »Když zavírali nacisté do vězení odbojáře a komunisty, mlčel jsem. Když zavírali a odváželi do koncentračních táborů židy, mlčel jsem. A když zatýkali mě, neměl se mne kdo zastat.«

Narazil jste na to, že aniž by si to lidé uvědomili, tento perzekuční zákon se jich přímo a bezprostředně týká, i když si to vůbec nemyslí. Navazuje na něj přepisování historie, neboť skrze komunistické symboly budou odstraňovány všechny pomníky Rudé armády, přejmenovávány ulice nazvané po vojevůdcích, může třeba stejně jako na Ukrajině nastat situace, že se budou protokolárně odebírat vyznamenání za osvobozování Československa od fašismu. Mám pravdu?

Ano, týká se to celé společnosti, jelikož Komunistická strana Slovenska je řádná politická strana a je řádně registrovaná na ministerstvu vnitra a tohle je zásah do její suverenity a práv na svou politickou činnost. KSS se ničím neprovinila. Absolutně nelze srovnávat minulou dobu za Československé republiky a ČSSR, kdy proběhly procesy padesátých let, jež byly jednoznačně důsledkem studené války, kterou nerozpoutalo ani Československo, ani země socialistické soustavy. Navíc tyto procesy probíhaly nejen u nás, ale dokonce i v USA, a odsuzuje někdo za tohle Američany? Neodsuzuje! A je nutné taky říct, že komunisté se v 60. letech omluvili společnosti a rehabilitovali nespravedlivě odsouzené. Tohle mělo mimo jiné účel společnost spojovat a sjednocovat, na rozdíl od přijetí tohoto zákona, který společnost naopak rozděluje a vnáší do ní značné rozpory.

Ještě bych rád zdůraznil, že tehdy jsme byli daleko suverénnějším státem než nyní, dnes jsme kolonií Západu. A navíc si lidé a společnost neuvědomují, že toto je právě ta skutečná současná kapitalistická diktatura, nebo jak se dnes rádoby používá totalita!

Do tohoto zákona byla vložena připomínková klauzule, že od roku 1948 do 17. listopadu 1989 byl komunistický režim protiprávní. Jak si tuhle zákonnou formuli máme vysvětlovat?

Tohle by snad nenapsal ani student prvního semestru právnické fakulty, takový nesmysl. Ať mi autor tohoto nesmyslu odpoví, jak jsme tedy mohli být v tuto dobu například dvakrát členy Rady bezpečnosti OSN, jak bychom mohli podepisovat mezinárodní dohody, navazovat diplomatické styky? Nemohla by být například podepsána dohoda o normalizaci vztahů mezi SNR a ČSSR v roce 1974, kterou podepsali za Německo Willy Brandt a za Československo Lubomír Štrougal. Tohle celé je nesmysl a lež, která má obelhat nejen slovenskou, ale i evropskou společnost. Tohle skutečně vyplodil právní i rozumový analfabet.

Ještě bych se ale vrátil k těm důsledkům. Očekávejme, že pokud se tomuto nebudeme hned teď od začátku všichni tvrdě bránit, hlavně komunisté, za rok, možná za dva to můžeme očekávat v České republice. A úzce to souvisí s přepisováním dějin. Takže vyzývám KSČM, celou levici i všechny ty, kterým není toto lhostejné, abychom vytvořili jakousi vlasteneckou nebo národní frontu proti fašizaci společnosti a Evropy.

7. 11. 2020  redakční zpráva