Opět ti děkuji, Ameriko!

Znovu jsem za všechny z nás, pokud to neučinil již někdo jiný, musím poděkovat: Děkuji ti, Ameriko! Náš dík je tentokrát za pomoc, kterou nám poskytneš v boji s takovým nepřítelem, jako je koronavir. Za to, jak bylo před řadou dnů uvedeno, že osmnáct amerických lékařů se postaví vedle našich vojenských specialistů a budou zachraňovat naše nemocné občany. Podle jejich vzoru přijedou nebo jinak pomohou i další země NATO. Dík i jim za to.

[o]

A tak se rozjela »akce pomoci«. Za oněch více dnů nám přátelé z různých spřátelených zemí poslali moderní techniku, kterou jsme potřebovali nebo možná budeme potřebovat, a dokonce snad i jejich lékaři se postavili po boku našich.

Proto ze Spojených států sem k nám přijeli experti. Přijeli, podívali se, a pak se sebrali a zase vrátili domů přes oceán. Média nám pak oznámila, že sem k nám díky té cestě přibude sedm amerických lékařů. I to je dobré číslo. Sedm vojenských lékařů z Nebrasky majících zkušenosti. To pro naše přetížené zdravotníky bude jistě tam, kde je využijí, nemalá pomoc, uvědomíme-li si, kolik lékařů se v tomto boji nakazilo a je tudíž mimo službu. Jenže ta samá média nás informovala, že oněch sedm se nebude podílet přímo na léčbě, ale bude našim lékařům radit. Opravdu radit. Rad ale máme dost. I sami bychom mohli radit, tedy mohli jsme ještě v první polovině roku, pak pro tlak opozičních politických stran, různých lobby, právu na zábavu a cestování a údajně i potřeb ekonomiky, jsme rozvolnili opatření a najednou tu byl problém. Přes noc jsme se ocitli na špičce nakažených pandemií. Proto ta pomoc. Proto každá ruka je vítaná.

Těch sedm amerických expertů nám tedy bude radit. Nevím, zda radili i v New Yorku a jinde, kde pandemie zasáhla přímo děsivě. Asi ne, když se rozjezd nemoci nezastavil a stále v USA nezastavuje, i když informace o něm překrylo show amerických voleb. Němečtí a další lékaři už se u nás již zapojili do léčby. Ti američtí přijedou prý jen radit. Osobně si neumím představit v čem, protože já českým lékařům věřím. Trochu se ovšem bojím, aby nešlo spíše o zdržování těch, kteří srdnatě s pandemií bojují. Chápu ovšem, že mediálně je zajímavé říci, že Spojené státy nám jako první i v tomto případě pomohly. Proto znovu: Díky, Ameriko!

Milan ŠPÁS

11. 11. 2020  Milan ŠPÁS