Další podivné rozhodnutí soudu

Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v ČR. Úřad opatření prý nedostatečně odůvodnil. Podle ministerstva zdravotnictví se nic neděje, dostatečné odůvodnění prý soud včas dostane.

Soud konstatoval, že shledal jako důvodné námitky proti nedostatkům odůvodnění opatření. »Opatření ze dne 19. října postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě nichž by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném rozsahu,« uvedl soud.

[o]

Ministerstvo podle soudu pouze přebralo odůvodnění z dřívějších opatření a nevysvětlilo, proč pravidla zpřísnilo. »Ministerstvo nepoukazuje na žádné podklady, na základě nichž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí,« píše soud. V odůvodnění postrádá i jakékoli konkrétní podklady ohledně vývoje epidemické situace, které ministerstvo při změně zohlednilo. »Stejně jako konkrétnější úvahy o přínosu roušek ve všech těchto oblastech,« uvádí soud.

Soud je díle přesvědčen o tom, že od začátku epidemie už uplynulo dost času, aby ministerstvo opatření odůvodňovalo lépe. Vládní opatření však zrušil až k 21. listopadu, aby měl resort dostatečný časový prostor.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v reakci uvedl, že epidemiologická skupina ministerstva soudu do 21. listopadu dodá potřebné důkazy. Od nošení ochranných pomůcek v žádném případě nehodlá ustoupit.

Podle mluvčího ministerstva Kryštofa Berky stát zváží i podání stížnosti proti rozsudku. Ta však nemá odkladný účinek.

Podle příslušného opatření se od 21. října nošení roušek rozšířilo i na venkovní území obcí v případě, že je člověk blíže než dva metry k jinému.

(ste)

14. 11. 2020  (ste)