Problémy s bohem a netolerantností

Tak nám zase ve Francii poskočily problémy s bohem a netolerantností. Upřímně řečeno, vynález boha (v některých náboženstvích bohů) patří k tomu nejhoršímu, co lidé vymysleli a osvojili si. Poctivý věřící v určitého boha má všechny jinověrce a bezvěrce přinejmenším za méněcenné. Obvykle jim patří místo v pekle. Při horším výkladu příslušného učení v boha je možné jinověrce a bezvěrce beztrestně pronásledovat a nejednou i vraždit.

[o]

Co obludných zločinů bylo spácháno ve jménu toho či onoho boha či bohů, co válek se jménem boha a za žehnání ze strany kněží vedlo, co bylo prolito lidské krve, co bylo vyhubeno národů a zničeno kultur, co bylo zničeno majetku, historické památky nevyjímaje. Pravda, za boha se nejčastěji skrývala katastrofální netolerantnost a zločinná chtivost cizího majetku. Zločiny jménem boha ale obvykle světil kněz.

Soužití jinověrců a bezvěrců nebylo nikdy jednoduché. Jednoduché není ani dnes. Existují ale určité zásady, jak takové soužití usnadnit. Jednou z nich je pokud možno nemísit občany různých náboženských vyznání a kultur. Riziko konfliktů, zvláště když ho bude někdo zištně přiživovat, je totiž vysoké. Žádné »multi kulti«, žádný dovoz migrantů z jiných kultur ke »kulturnímu obohacení«, jak to prosazuje škůdcovské vedení Evropské unie a řady starých členských států EU, mimo jiné Francie a Německo, o řadě údajně lidskoprávních organizací nemluvě.

Jinou zásadou je, že se nezesměšňuje bůh (bohové). Ať už je zobrazován nebo není, jeho případné zobrazení by jinověrci a bezvěrci měli vždy nechat věřícím příslušné víry. Pokud si někdo myslí, že může zesměšňovat boha, je netolerantní hlupák. Pokud tak činí (hloupé karikatury muslimského proroka Mohameda začaly v Dánsku v roce 2005) a ještě to vydává za vyjádření svobody uměleckého projevu (platí i pro kontroverzní redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo), pak by se neměl divit. Samozřejmě nesouhlasím s brutálním postřílením redaktorů Charlie Hebdo dvěma islámskými fanatiky 7. ledna 2015. Nemohu ale také souhlasit s publikováním urážlivých karikatur redakcí.

Někdo je nepoučitelný. Historie se opakuje. Týdeník Charlie Hebdo znovu publikuje karikatury muslimského proroka Mohameda. Tento hloupý čin ocení i prezident Francie Emanuel Macron. Společně pobouří muslimy. Znovu vyprovokuje muslimské fanatiky. Tentokrát jsou v důsledku nemístné publikace zavražděni tři a zraněno dalších šest náhodných křesťanských věřících, navíc při mši v kostele.

Jan ZEMAN

16. 11. 2020  Jan ZEMAN