Květiny pro komunistu-bojovníka Otakara Runu

V předvečer státního svátku Mezinárodního dne studentstva zavěsili pražští komunisté a členové pražské komise mládeže u pamětní desky hrdiny protifašistického odboje Dr. Ing. Otakara Runy na Hlávkově koleji v Jenštejnské ulici v Praze květiny.

Tímto symbolickým aktem chtějí připomenout, že i mezi českými vysokoškoláky a absolventy, perzekvovanými německými nacisty za okupace, byli takoví, kteří se hlásili ke komunistické levici. Runa za svých studií bydlel také v Hlávkově koleji.

[o]

Dr. Ing. Otakar Runa se narodil v červenci 1915 v České Třebové, jak připomněl předseda Komise mládeže KSČM Praha Luboš Petříček. Po dokončení reálky se přesunul do Prahy, kde studoval na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství. V roce 1938 získal titul inženýra, a protože byl ve svém oboru talentem, jeho bývalý profesor si jej vybral za asistenta. Po zavraždění studenta Jana Opletala se Runa zúčastnil jeho pohřbu, který přerostl v další protinacistickou demonstraci. Po uzavření vysokých škol, které následovalo, přišel o místo, a tak později pracoval jako středoškolský pedagog a ve Škodových závodech.

Runa se zapojil do protinacistického odboje ve skupině Ing. Jiřího Štancla, která vyráběla výbušniny pro diverzní akce proti okupantům a spolupracovala s ilegální KSČ. V říjnu roku 1941 aktivity této skupiny odhalilo gestapo a její členy zatklo. Dne 28. listopadu 1941 byl Otakar Runa popraven v ruzyňských kasárnách. Bylo mu 26 let.

(mh)

20. 11. 2020  (mh)