Vystoupení Kateřiny Konečné v EP k novému programu pro spotřebitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Evropská komise nedávno představila nový program pro spotřebitele. Tento program podle Komise posiluje postavení evropských spotřebitelů a umožňuje jim hrát aktivní úlohu v zelené a digitální transformaci.

[o]

Ještě než se dostanu k pozitivnějším bodům tohoto programu, chtěla bych vyjádřit lítost nad tím, že tento program neznamená žádný přelom v boji proti dvojí kvalitě. Nic se nemění na tom, že Směrnice o nekalých obchodních praktikách, která měla s konečnou platností zakázat dvojí kvalitu nejenom potravin, ale i ostatního zboží, je díky neústupnosti některých členských států EU (Německa a Rakouska) a zásahu Evropské komise pro české dozorové orgány nepoužitelná a fakticky vede k její legalizaci.

Komisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders k novému programu řekl: »Evropští spotřebitelé stojí v centru globálních změn. Svým jednáním mohou ovlivnit hodně věcí. Spotřebitelé musí mít možnost činit udržitelná rozhodnutí a jistotu, že jejich práva budou chráněna za všech okolností.« A já se ptám – týká se toto i dvojí kvality? Pokud chce EK hájit práva všech spotřebitelů, jak může akceptovat fakt, že v rámci jednotného obchodního prostoru aplikují výrobci rozdílné přístupy ke kvalitě prodávaných produktů?

Je tedy nyní onou změnou to, že pokud spotřebitelé řeknou, že si dvojí kvalitu nepřejí, bude přidána na seznam nekalých praktik? Nebo Komise spíše radí, aby spotřebitelé jezdili nakupovat zboží s dvojí kvalitou pouze v té lepší, což by např. pro Čechy znamenalo, že mají v době pandemie vzít útokem německé obchody?

Aby bylo jasno, velmi oceňuji mnohé, co nový program pro spotřebitele obsahuje. Domnívám se, že se v mnoha směrech jedná o krok správným směrem a např. priorita účinného vymáhání práv spotřebitelů je pro mě velmi zásadní. Mám jenom problém s tím, že Evropská komise neumí být ve svých krocích důsledná a často aplikuje polovičatý přístup - a to mě zejména u ochrany spotřebitele velmi mrzí a považuji to za zásadní chybu. Ano, posilujme práva spotřebitelů, zapojujme více spotřebitelské organizace, bojujme proti předčasnému zastarávání výrobků, tzv. lakování na zeleno, nekalým praktikám on-line, ale také nezapomínejte, že máte, drahá Komise, vůči občanům EU ze střední a východní Evropy obrovský dluh – nezabránili jste dvojí kvalitě!

(za)

27. 11. 2020  (za)