Teď se ukáže, kdo to myslel vážně a kdo jen blafoval

Mediálním tématem počátku letošního roku se stalo navrácení 10 miliard korun ministerstvu obrany (MO). Tuto částku navrhla KSČM při jednání o státním rozpočtu ČR na rok 2021 převést z kapitoly MO do vládní rozpočtové rezervy a podmínila tím svoji podporu státnímu rozpočtu jako celku. Vládní rozpočtová rezerva byla posílena a státní rozpočet byl schválen i hlasy komunistických poslanců. Poslanci KSČM tímto převzali spoluzodpovědnost minimálně za plnění přijatých pozměňovacích návrhů KSČM.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip při projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 ve třetím čtení uvedl: »Nebereme ministerstvu obrany žádné zvýšení rozpočtu. Ze 72 mld. se posiluje na 75 mld. a víme, že se může těch 10 miliard vrátit dokonce i zpátky.«

[o]

Filip jasně deklaroval jejich případné použití, že se tyto prostředky vrátí do kapitoly MO, ale ne na nákup toho nebo onoho, ale na to, že vojáci budou muset sloužit za zdravotníky, ať už lékaře nebo za zdravotní sestry, že bude nutné povolat je k tomu, aby pomáhali Policii ČR či aby zabezpečovali pomoc Hasičskému záchrannému sboru a fungovali ve prospěch občanů České republiky v této těžké krizi. Uvedl, že »má jedinou obavu, že vláda se rozhodne, že to nedá na řešení pandemické krize a že to dá zpátky do nákupu vojenské techniky. Ale ten nákup vojenské techniky není pro rok 2021, ale ten nákup se odehrává nejdříve od roku 2022 do roku 2026«.

Lze s ním plně souhlasit, protože pro komunisty je život a zdraví občanů nejvyšší hodnotou. V současné pandemické situaci opravdu tou nejvyšší!

V tiskovém prohlášení MO z 24. března 2020, z první fáze pandemické krize v ČR, ministr obrany Lubomír Metnar uvedl, že chápe stávající mimořádnou situaci a resort obrany je připraven se spolupodílet na řešení následků. »V součtu jsme z našeho resortu připraveni uvolnit 2,9 mld. Kč, z toho dvě miliardy se týkají plánovaných investičních výdajů. Rozhodli jsme se posunout v čase některé akce s nižší prioritou. Uvedená rozpočtová opatření byla diskutována a připravena s velením Armády ČR tak, aby neomezila její akceschopnost a bojeschopnost,« uvedl ministr.

Považuji za nutné a potřebné vyzdvihnout, ocenit a poděkovat především těm příslušníkům a příslušnicím armády, kteří v aktuálně nepříznivé epidemické situaci odvádějí obrovské penzum práce v každodenním souboji s covidovou pandemii. V nemocnicích, v domovech seniorů a na odběrových místech pomáhá denně 900 vojáků. Bez aktivní pomoci armády bychom boj s pandemií těžko zvládali.

Předseda vlády Andrej Babiš ujistil, že se armádnímu rozpočtu 10 mld. během ledna vrátí. Pokud vláda rozhodne o vrácení 10 mld. do rozpočtu MO, poslanci KSČM by měli dohlédnout, aby to bylo v souladu se schváleným pozměňovacím návrhem KSČM a jeho zdůvodněním na plénu Sněmovny. Teď se ukáže, kdo to myslel vážně s pomocí občanům a kdo jen blafoval, aby byl státní rozpočet na letošní rok Sněmovnou schválen.

Svatomír RECMAN, bývalý poslanec a místopředseda rozpočtového výboru za KSČM

22. 1. 2021  Svatomír RECMAN