Značka Zetor slaví 75 let svého trvání

Zetor, tradiční česká značka zemědělské techniky, vstupuje letos do již 75. roku svojí existence. Navzdory faktu, že vývojové práce na »prototypu Z« začaly hned po skončení druhé světové války, za rok vzniku je považován rok 1946. Konkrétně srpen, kdy byla pro značku Zetor oficiálně vydaná ochranná známka. První traktory Z 25 zamířily k zákazníkům už o pět měsíců dříve. Zetor od počátku své existence vyrobil více než 1,3 milionu kusů traktorů, přičemž převážná většina z nich šla na vývoz do více než 130 zemí na pěti kontinentech světa.

Traktory této značky se podle výkonného ředitele a. s. Zetor Tractors Mariána Lipovského, staly obdobou výrazu vhodného pro účelné provedení a provozní efektivitu. »Naše traktory vždy reflektovaly požadavky doby. Každý, kdo byl nebo je se značkou nějak spjatý, ať už jako zákazník, fanoušek nebo zaměstnanec naší společnosti, se cítí být její součástí. Značka Zetor je vystavěna na úsilí a snaze široké skupiny lidí několika generací. Je pro nás odkaz a my k ní přistupujeme s úctou a hrdostí,« řekl Lipovský.

Při příležitosti tohoto výročí bylo vytvořeno speciální logo, které odkazuje na bohatou historii značky. Logo se objeví na webu společnosti, tiskovinách a reklamních předmětech. K dispozici budou také webové stránky www.zetor75.cz dokumentující 75 let vývoje značky Zetor.

Současné produktové portfolio

Nabídka traktorů pro evropské a severoamerické trhy zahrnuje osm modelových řad s výkonem od 20 do 170 koní. Jde o kompaktní traktory PRIMO, COMPAX, UTILIX a HORTUS v nižší výkonové kategorii 20 až70 koní. Jsou využívané zejména při letní a zimní údržbě obcí, firemních areálů, sportovišť a v zahradnictví a také pro práci v komunálních službách, v parcích nebo na malých farmách. Vyšší výkonové kategorie 80 až 170 koní zastupují řady MAJOR (předurčený k propojení se zemědělskými stroji i pro přepravu, nebo pro komunální služby), PROXIMA (patří k nejoblíbenějším modelům mezi zákazníky, využívaná je pro práci v zemědělství, lesnictví a v komunálních službách), FORTERRA (střední a velké farmy, v rostlinné výrobě, k agregaci s různými zemědělskými stroji, doprava) a CRYSTAL (nejvýkonnější a nejlépe vybavený traktor v portfoliu značky ZETOR). Pro globální trhy nabízí ZETOR TRACTORS a.s. traktory v emisních standardech STAGE IIIA a STAGE IIIB, konkrétně řady ZETOR GLOBAL RANGE, MAJOR, PROXIMA a FORTERRA.

[o]

Pozice na trzích

Období posledních dvou let bylo značně ovlivněno aktuálním vývojem na trzích, který stále není optimální. Situaci nepřispěla ani epidemiologická opatření přijatá po celém světě. Tuto perspektivu ale vyvažuje fakt, že si značka ZETOR stále drží prvenství ve svém výkonovém segmentu na domácí půdě – v České republice. Druhé místo zaujímá na Slovensku, Stabilní pozici si značka drží v pásu zemí Pobaltí, Střední Evropy, Balkánu a Skandinávie. »Radost nám dělají trhy s rostoucím potenciálem, jako jsou např. Spojené státy, Velká Británie, Německo nebo Bosna a Hercegovina,« řekl Petr Konštacký, ředitel Úseku prodeje a marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

»Dobrá vizitka je, že v posledních čtyřech letech značka ZETOR vstoupila na nové zahraniční trhy, jako jsou Keňa, Etiopie, Súdán, Rwanda, Myanmar, Indonésie, Jemen, Kolumbie, Kostarika nebo Uruguay a v neposlední řadě Vietnam,« dodal Konštacký.

Důležité je podle něj nadále posilovat pozici na trhu rozvojem distribučních kanálů a vstupem na nová teritoria. »Klíčové pro nás je také neustále zvyšovat kvalitu produktů i poprodejních služeb, aby zpětná vazba od našich zákazníků byla v co nejvíce pozitivním duchu,« uzavřel Konštacký.

Plány do budoucna

Pro následující období plánuje společnost ZETOR TRACTORS přijít na trh s novými generacemi traktorů. Inovace současných modelových řad přinesou uživatelům komfort a vyšší užitkovou hodnotu produktu se zachováním prvků jednoduchosti a účelnosti. Traktory ZETOR usnadňují svým uživatelům 75 let práci, pomáhají při úspoře energie i finančních prostředků.

(vž)


 

Stručná historie výroby traktorů ZETOR

1946–1960

V roce 1946 byla zahájena výroba traktorů Z25. Těchto strojů bylo v průběhu 20 let vyrobeno více než 160 000 ks.

1960–1968

ZETOR představil konstrukční řešení strojů založené na unifikaci jednotlivých dílů a modelových řad. Světlo světa spatřily stroje tzv. unifikované řady I (UŘ I).

1968 –1991

Jako první na světě představuje ZETOR v rámci UŘ II bezpečnostní kabinu. Světové ohlasy získává i se svým jedinečným designovým řešením strojů. Dne 1. 11. 1976 se ZETOR stal názvem společnosti.

1991–2002

Představení UŘ III, která je dosud u zákazníků ceněna pro svou sílu a odolnost. V roce 1998 přicházejí modernější verze strojů nesoucí obchodní označení FORTERRA.

2002–2017

Klíčový rok pro ZETOR a počátek nové éry. Vlastníkem společnosti se stává HTC INVESTMENTS a.s., která ZETOR postupně stabilizovala. Začátkem nového tisíciletí ZETOR pokračuje v inovacích a vývoji nových produktů a postupně doplňuje modelové portfolio o další řady – PROXIMU, MAJOR a legendární ZETOR CRYSTAL.

2017–2020

Dochází k postupnému rozšiřování modelových řad a produktové nabídky o kompaktní traktory z řad PRIMO, COMPAX, UTILIX A HORTUS. Je dokončena aplikace nového designu ZETOR by Pininfarina na všechny modelové řady užitkových traktorů. Značka i společnost se orientují na zákazníky a na rozvoj dealerské sítě.

4. 2. 2021  (vž)