Emisní povolenky jsou stále dražší

Teplárenské společnosti v ČR vloni investovaly do snížení emisí další 1,5 miliardy korun. Celkem si modernizace teplárenství vyžádala od roku 2013 investice přes 25 miliard korun, řekl mluvčí Teplárenského sdružení ČR Pavel Kaufmann. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2019 téměř o dvě třetiny a emise oxidů dusíku o více než dvě pětiny, uvedl.

»Modernizace tepláren bude pokračovat až do konce příštího roku, kdy končí přechodné období pro některé střední a menší teplárny. Rozhodujícím zdrojem znečištění prachem jsou v České republice ale dávno lokální topeniště. Jejich provozovatelé na rozdíl od tepláren neplatí ani za emise znečišťujících látek ani za emise oxidu uhličitého,« tvrdí předseda výkonné rady sdružení Tomáš Drápela.

Aktivista Jiří Koželouh z Hnutí Duha řekl, že čísla hovoří jasně - teplárny snížily emise znečišťující látek dost výrazně.

Teplárenské sdružení tvrdí, že podíl tepláren na celkových emisích je nyní marginální. Dominantním původcem jemných prachových částic jsou u nás lokální topeniště, tedy domovní kotle, kamna a jiné zdroje spalující pevná paliva, tj. uhlí nebo dřevo, uvedlo. »V roce 2018 vypustily domácnosti z lokálních topenišť téměř 74 procent emisí jemného prachu, tedy dvacetkrát více než celý sektor veřejné energetiky a výroby tepla, který se na nich podílel 3,7 procenta. Podíl domácích topenišť na emisích rakovinotvorného benzo(a)pyrenu činil dokonce 98,8 procenta,« uvedl ředitel sdružení Martin Hájek.

Podle aktivisty Koželouha je mimo jiné potřeba zvýšit energetické daně na fosilní paliva v menších kotelnách a lokálních kotlech. »Ty nyní mají neférovou výhodu proti teplárnám, jenž musí platit čím dál dražší emisní povolenky,« dodal. To je ovšem scestné – domácnosti na rozdíl od tepláren nevyrábějí teplo za účelem tvorby zisku.

Násilná »dekarbonizace«

Cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny, průmyslové podniky či teplárny za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, vystoupila podle burzy Intercontinental Exchange (ICE), která ceny sleduje, na začátku letošního roku dosud nejvýše - nad 35 eur (asi 915 Kč) za tunu CO2.

Teplárny jsou podle sdružení pod značným ekonomickým tlakem kvůli stále rostoucí ceně povolenek na emise skleníkových plynů. »Podle údajů Energetického regulačního úřadu se i přes pandemii nového koronaviru loni průměrná cena povolenky na emise skleníkových plynů vyšplhala na 654 Kč. Od roku 2017 tak vzrostla čtyřiapůlkrát. Celkové náklady tepláren na nákup povolenek v loňském roce přesáhly podle našeho odhadu šest miliard korun,« sdělil Kaufmann. Pokud bude trend dál pokračovat, je podle sdružení možné, že tyto náklady se v letošním roce přiblíží deseti miliardám korun.

Teplárenské sdružení ČR bylo založeno v roce 1991, jeho členové zásobují teplem dálkově 1,1 milionu domácností, v nichž žijí téměř tři miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům. Celkovým obratem svých členů sdružení nedisponuje. Jednou z největších teplárenských společností v Česku je Pražská teplárenská. Předloni jí meziročně stoupl čistý zisk o 3,3 procenta na 580 milionů korun. Výnosy firmy pak proti roku 2018 vzrostly o 4,8 procenta na 5,3 miliardy korun.


Zvyšování poplatků problémy nevyřeší

Otázky Haló novin pro Marii Pěnčíkovou, stínovou ministryni životního prostředí za KSČM

Podpořila by KSČM další zdražení paliv pro domácnosti, jak to chtějí aktivisté? »Ekologickou« daň z pevných paliv už lidé platí.

KSČM si je samozřejmě tohoto problému vědoma, to není novinka. Už v minulém volebním roce jsme konec konců bojovali s předlohou, která umožnila kontrolu lokálních topenišť. Každopádně si nemyslím, že zdražování paliv a zvyšování jakýchkoli poplatků je cesta, která nám tento problém vyřeší. Lidé se, bohužel, dostávají do situace, kdy nejsou v takovém ekonomickém postavení, které by jim pomohlo tento problém řešit jiným způsobem. Stále je tedy podle nás lepší motivovat obyvatele k používání čistějších zdrojů energie, výhodnější a prospěšnější jsou tedy například tzv. kotlíkové dotace. Zvyšování výdajů domácností je pro KSČM vždy až ta poslední možná varianta. Navíc, to by neřešilo podstatu problému. Lidé by sice zaplatili více peněz, ale pořád by neměli na to, aby zvolili lepší variantu vytápění.

[o]

Díky dotacím si lidé masově pořizují moderní automatické kotle s vysokou účinností a dokonalejším spalováním, má to v současném tažení za »dekarbonizaci Česka« vůbec smysl?

To opravdu není úplně jednoduchá otázka. Samozřejmě, že to není ideální, ale musíme vycházet z podmínek, ve kterých se Česká republika a stále podstatná část jejích obyvatel prostě nachází. Všichni bychom byli rádi, kdyby byla nějaká jednoduchá cesta, jak to ze dne na den vyřešit, ale neumíme prostě mávnout kouzelným proutkem. Navíc můžeme čekat, že po covidové krizi nám ty hlavní ekonomické dopady na obyvatele teprve dolehnou. Bude těžké je pak motivovat k ekologickému způsobu života, k ekologickému hospodaření, protože oni budou hlavně řešit, jak ušetřit dětem na zimní boty a zaplatit jim učebnice do školy. Neříkám, že to úplně schvaluji, říkám, že to prostě chápu.

Jakou cestou by se podle vás mělo ubírat zásobování domácností teplem?

Pro nás to je ještě velký boj a dlouhá cesta. Stát by se měl zaměřit na podporu zdrojů čisté energie – poskytovat dotace tak, aby si na ně sáhly obce, firmy, ale i lidé, kteří budou vyrábět energii třeba i nejen pro vlastní potřebu. Už teď je vidět, že řada obyvatel využívá možnosti umístit na vlastní střechy či jiné objekty solární panely. V tomto směru by podpora měla pokračovat. Ta obměna není otázka měsíců, ale řady let, ale doufám, že se nám podaří touto proměnou projít, aniž bychom museli lidi nějakým způsobem trestat.

Jiří NUSSBERGER

5. 2. 2021  Jiří NUSSBERGER