O vývozu odpadů

Patnáct procent obcí a měst (dle dostupných informací) využívá při úhradách za svoz odpadů tzv. systému PAYT, což znamená, že lidem je za svoz účtováno tolik, kolik skutečně odpadů vyhodí. Když k tomu přičteme skutečnost, že od letošního roku platí nová legislativa, od které si stát slibuje, že lidé budou méně skládkovat a více třídit, je nad čím se zamýšlet. Nyní se využívá tzv. paušální poplatky, a to i přesto, že mnohde lidé vyhodí více odpadu, ale za ty zaplatí obce, což je i situace Dešenic na Klatovsku.

Systém PAYT (z anglického pay as you throw, zaplať jen za to, co vyhazuješ) umožňuje občanovi zaplatit za odpad tolik, kolik odpadu skutečně vyprodukuje do černé popelnice. Znamená to ale čipovat a vážit (mají to například v Přešticích). Zákon proto umožňuje vybrat ze dvou variant. Platit buď za kilogramy, nebo litry. Obce si musí vybrat. Systém PAYT tak pracuje na principu, že kdo vyhodí více odpadu, více také zaplatí. Bylo by to logické a velmi spravedlivé.

[o]

Dnes končí na skládkách odpadů více než 50 % odpadů. Systém PAYT tak má více přispět k třídění odpadů a odvozu skutečně jen toho, co doma sami zlikvidovat nemůžeme. Proto byly zavedeny i kompostéry na bioodpad, které měly ulehčit černým popelnicím. Někde se to povedlo, někde ne. Nový odpadový zákon určil konec skládkování na rok 2030 a systém PAYT k tomu má výrazně přispět. Pochopitelně rizikem tohoto systému je černé skládkování. Ale záleží na nastavení, ukázněnosti občanů, osvětě, účinné kontrole a řadě dalších činitelů, které mohou celou situaci řešit.

Městys Dešenice není výjimkou. Má jednu nevýhodu, a to celkovou rozlohu s osmi dalšími vesnicemi, kdy vyvézt popelnice za všech součástí je náročnější a také se podepisuje na ceně. Ale již od loňského roku se snažil občany k třídění motivovat. Pominu-li nešťastně formulovou vyhlášku, která kromě jiného měla (a ještě má) motivovat k třídění, mělo by to být znát. Ale… Ti občané, kteří třídili papír, PET lahve, ostatní plasty a dnes i plech, byli zvýhodněni 100 Kč na domácnost (ne na poplatníka). Co ale ti, co také třídili, ale využívali k tomu veřejných kontejnerů? Ti zvýhodněni nikterak nebyli. Navíc si nejsem jist tím, že svoz vytříděných pytlů, který si provádí městys sám, je levnější. Náklady se musí započítat do celkové ceny. To ale občané nevědí. A přestože KSČM má v zastupitelstvu třetinu svých zástupců, k těmto informacím se nedostane. Pojďme ke konkrétním číslům. Městys za svoz TKO (bez odpadu nebezpečného) uhradil v roce 2018 454,2 tisíce, v roce 2019 708,9 tisíce a loni 655,1 tisíce. Vysoké rozdíly například mezi rokem 2018 a 2019 nikdo nevysvětlil. Celkové náklady městyse na likvidaci odpadů činily v roce 2018 717,7 tisíce (vývoz stál 580 Kč/občan rok) s čtrnáctidenním vývozem. O rok později činily náklady 1152,3 tisíce (vývoz stál 650 Kč/občan rok) a následně 908 tisíc, kdy vývoz stál 650 Kč/občan rok s čtrnáctidenním vývozem.

Ministr životního prostředí Richard Brabec hovoří při obhajobě zákona o jakémsi revolučním dílu, majícím prolomit současný stav. Konkrétně říká: »Pro obce je klíčový srozumitelný systém nového zákona, podle kterého se bude postupně navyšovat cena za tunu komunálního odpadu uskladněného na skládky, a naopak postupně se snižovat množství komunálního dopadu uskladněného na sládku v rámci třídící slevy (Veřejná správa 1/2021).«

Občané pro nedostatečnou osvětu to chápou tak, že čím více vytřídí, stejně budou platit více. Občané se mimo jiné ze zápisu jednání zastupitelstva dozvěděli, že v letošním roce může obec vyvézt na skládku 200 kg směsného odpadu na jednoho poplatníka za poplatek 500 Kč/tunu a rok. V momentě, kdy tuto sumu překročí, zaplatí 800 Kč za tunu. A nyní jsme u jádra věci. Řekněme, že skutečně řada občanů třídí a recykluje odpad, ale je jich hodně, kterým je to jedno. Jak chce městys celou situaci řešit? A proč budou ti poctiví doplácet na nepoctivce? Proto se přikláním k čipování a vážení odpadu. Jen tak dojde k nápravě.

Na zastupitelstvu byl také vznesen požadavek vyvážet odpad v zimním období jedenkrát za týden. Nabízí se otázka proč, když ti, co třídí, stávající nádoby ani nenaplní. Nakonec byla schválena cena za svoz ve výši opět 650 Kč na poplatníka a rok s tím, že se připravují nové vyhlášky v souladu s novými zákonnými normami.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice

13. 2. 2021  Jan REJFEK