Rozhovor Haló novin s Martou Semelovou, předsedkyní KV KSČM Praha a bývalou pražskou zastupitelkou

Čtyři centimetry sněhu u Muzea a je hned kalamita

Zdá se, že pražské komunální služby byly v minulém týdnu opět překvapeny velkou záplavou sněhu, který napadl. Ulice a chodníky v hlavním městě byly patřičně neschůdné. Jak to vidíte vy?

Jak zpívá Jarek Nohavica, »…tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři…«, a je kalamita. Sníh, který v hlavním městě napadne v lednu nebo v únoru, je vždy velkým překvapením. Když do toho ještě začne mrznout, takže sníh sám neroztaje, je problém na světě. Doprava stojí, chodci se brodí sněhem a padají na kluzké dlažbě.

Když budeme upřímní, tak hlavní město mělo vždy problémy s úklidem chodníků a ulic od sněhu, je-li ho »více než málo«. Čím to, že je to v tomto městě stálý bol?

Zákon praví, že povinnost za údržbu má majitel komunikace. Většina jich je v majetku hlavního města Prahy, to znamená, že úklid silnic a chodníků má na starosti magistrát. Ten pověřil touto činností Technickou správu komunikací (TSK), která tak odpovídá za sjízdnost a schůdnost komunikací na území hlavního města. Je také povinna uklízet sníh ze všech autobusových zastávek MHD a z přechodů. Tramvajové zastávky, které nejsou součástí chodníku, uklízí Dopravní podnik hlavního města Prahy. Letos to však tato městská firma opět nějak nezvládla. Do úklidu se tak zapojili jak městské části, tak zaměstnanci přilehlých obchodů, případně majitelé nemovitostí.

Mnohé silnice a chodníky však zůstávají neuklizené a, jak vidno, primátora Hřiba (Piráti) to nezajímá. Poškozování vzájemných vztahů ČR s Ruskem a Čínou, přejmenovávání ulic a náměstí, odstraňování desek a pomníků rudoarmějcům a přepisování historie je pro něj mnohem důležitější. Na tomto poli se může přetrhnout slaboduchými aktivitami, ale lidi se brodí sněhem a padají na kluzkých chodnících.

Současné velmi nízké teploty znamenají nebezpečí pro lidi bez domova. Jak je na tuto situaci podle vás připravena Praha? Jsou její kapacity dostatečné a přitom relativně důstojné? Loď Hermes ani stan podle mě není důstojný příbytek.

[o]

Představa, že vedle nás žijí lidé, kteří nemají střechu nad hlavou, je strašná. Člověku je zcela beztrestně upíráno jedno ze základních lidských práv – právo na bydlení. V 21. století, v Evropě, uprostřed civilizace. Bezcitnost kapitalistického režimu v přímém přenosu. Člověk mrzne na ulici a tento režim mu nabízí iglú, stan, lůžko na lodi či v noclehárně. A jako milodar horký čaj nebo polévku na zahřátí. Vím, že magistrát otvírá některá další místa na přežití v krutých mrazech, ale co to má společného s důstojným životem člověka?

Praha zvýší nájemné ve svých bytech, bytech hl. m. Prahy. Radní argumentují, že více než 17 let se cena nájmů neměnila. Co to znamená? Ovšem je nutno dodat, že hl. m. Praha spravuje jen asi 7700 bytů.

Bydlení v Praze je příšerně drahé. Nájmy, vodné, stočné, odpady a další služby, ceny nových i starších bytů… Stále víc lidí na to nemá. A nejedná se jen o samoživitelky či seniory. Před volbami se všechny kandidující strany zaklínaly tím, jak vyřeší problematiku bydlení v hlavním městě. A výsledek? Vládnoucí koalice na pražské radnici se o své občany postará tak, že jim zdraží nájemné v městských bytech. Páni radní by se měli stydět.

Co je stálou potíží v Praze, je nevýstavba sociálních a startovacích bytů. Změnilo se něco za vlády současné koalice vedené Pirátem Zdeňkem Hřibem, tedy v tomto volebním období?

Poté, co byl téměř celý bytový fond zprivatizován, bytová výstavba stále stagnuje. Těch pár nově postavených a drahých bytů situaci nezachrání. Je potřeba podpořit městskou a družstevní bytovou výstavbu, prostřednictvím městské developerské firmy stavět byty, které nebudou předražené, využít prázdné byty, kterých je v Praze velké množství, větší měrou využít peníze z Fondu rozvoje dostupného bydlení, který jsme svého času jako komunističtí zastupitelé pomohli prosadit, na rekonstrukci opuštěných objektů, jež se dají využít na bydlení.

Místo toho, aby se město ve spolupráci s městskými částmi do toho pustilo, tak se na zastupitelstvu hádají. Kolikrát jen byl předložen a odmítnut návrh, aby se zrekonstruoval bývalý hotel na Praze 11, který je prázdný a mohlo by zde být víc než 300 bytů. Kolikrát se jen politikařilo nad návrhem na podporu družstevního a spolkového bydlení namísto toho, aby zastupitelé návrh věcně a odborně posoudili ku prospěchu občanů?

V Praze přibývá neobsazených kanceláří. Při akutním nedostatku bytů v hlavním městě se nabízí myšlenka: přebudovat neobsazené kanceláře na byty. Jenže všechny kanceláře se nacházejí v majetku developerů. Dalo by se s tím něco dělat?

Dokud budou v Praze vítězit zisky soukromých developerů nad zájmy občanů a rozvojem města, tak se budou dál stavět kanceláře na lukrativních pozemcích namísto bytů, mateřských a základních škol a dalšího občanského vybavení. Kanceláří je v hlavním městě bezpočet, stejně jako velkoskladů na úrodných pozemcích na okraji města.

Novinkou hlavního města je tzv. Nábytková banka. Ono to zní rozumně, že lidé, kteří by jinak vyhodili opotřebovaný, ale stále funkční nábytek, jej nehodí do velkoobjemových kontejnerů nebo do sběrných míst, ale odvezou do Nábytkové banky a pak poslouží potřebným. Líbí se vám ten nápad?

Proč ne? Pokud to někdo může využít, může mu to pomoci, tak jsem pro. Kromě toho mnozí lidé zbytečně vyhazují skoro nové věci, což zatěžuje i životní prostředí. Jen mi připadá poněkud pokrytecké, když na jednu stranu město vymyslí Nábytkovou banku s odůvodněním, že chce pomoci potřebným občanům, a na druhou stranu jim zdraží nájem v městských bytech. A ještě k tomu ve chvíli, kdy se kvůli koronavirové krizi mnohým z nich propadly příjmy na minimum.

Další typ neziskové banky – Potravinové banky zažívají nápor, protože roste poptávka po jejich službách. Opět je to principiálně správné zařízení, ale o čem existence takových bank v naší zemi svědčí?

To je přece naprosto jasné. Milodar cynického kapitalismu jako pozlátko, které má zakrýt jeho pravou podstatu. Jinak souhlasím, že s potravinami se neskutečně plýtvá, přičemž mezi námi žijí lidé, často s malými děti, kteří mají hlad. Příšerné!

Jak jste spokojena se změnou náhledu pražských radních na výstavbu skleněné budovy na piazzetě u hotelu InterContinental? Organizace hlavního města Institut plánování a rozvoje uplatní námitky proti stavbě a proti jsou také zastupitelé Prahy 1. Ovšem městská část ani hlavní město Praha o povolení stavby nerozhodují, to je na stavebním úřadu.

Zástavba piazzety u hotelu InterContinental v historickém centru Prahy je pro mě naprosto nepřijatelná. Stejně jako výstavba tzv. maršmelounu, který znehodnocuje historický soubor staveb kláštera sv. Anežky České z první poloviny 13. století na Starém Městě. Stejně nepřijatelná je zástavba parku u Štefánikova mostu a ulice Revoluční, zbourání novorenesančního domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí, zbourání hotelu Praha či budovy Transgasu. Kolik z architektonických a historických skvostů naši potomci »díky« těmto likvidátorům už nikdy neuvidí…

Jako pražští zastupitelé za KSČM, ale i jako poslanci jsme se vždy na všech úrovních snažili takovéto devastaci kulturního dědictví zabránit.

Monika HOŘENÍ

17. 2. 2021  Monika HOŘENÍ