KSČM podpořila pilotní projekt dálnice D4 pomocí PPP?

Dovolte mi, abych se vyjádřila ke smlouvě, kterou schvalovala Poslanecká sněmovna ČR a která prošla v minulých týdnech hospodářským a rozpočtovým výborem. V první řadě bych ráda připomněla, že KSČM se financování prostřednictvím PPP (Public private partnership) projektů dlouhodobě brání. Nebudu zdržovat dlouhým vysvětlováním, proč tomu tak je. Jistě máte ještě v živé paměti nepovedené projekty PPP D47 (nyní D1) a dálnice D3. Kvůli pandemii však myslíme i na druhou stranu a i když je tento rok nejvíc peněz v rozpočtu SFDI, chápeme nedostatek peněz, který může nastat v budoucnosti. Zároveň podporujeme potřebu stavět kvalitní dopravní infrastrukturu, a to jak silniční, tak železniční.

[o]

Za ty dva roky, co nás Ministerstvo dopravy ČR a SFDI na podvýboru pro dopravu a hospodářském výboru seznamuje s tímto projektem, jsme vznesli spousty dotazů, výtek a požadavků – od informací na rezervní fond, vícenáklady, garance kvality, jaké bude zpoplatnění dálnice a jestli nedojde k narušení celistvosti silniční infrastruktury. A i díky snaze Ministerstva dopravy ČR, kdy nám na vše odpověděli a vyslyšeli naše výtky, tak i my můžeme říct, že v tomto projektu spatřujeme určitý posun od minulých let, i od dřívějších projektů, a vidíme možnost urychlení výstavby dálniční infrastruktury. Ministerstvo se v této smlouvě snažilo z našeho pohledu popsat a pokrýt snad všechna rizika, na která si teď můžeme vzpomenout. I proto jsme se většinově v poslaneckém klubu KSČM rozhodli, že tento pilotní projekt podpoříme. Není to však automatická podpora všech projektů PPP. Rádi bychom po zprovoznění dálnice D4 v roce 2024 vyhodnotili všechny důsledky, problémy, jestli bylo vše tak, jak jsme to zamýšleli.

Květa MATUŠOVSKÁ, poslankyně (KSČM) a místopředsedkyně hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

19. 2. 2021  Květa MATUŠOVSKÁ