Čínská strana k útokům Duky

Haló noviny obdržely vyjádření mluvčího čínského velvyslanectví v České republice ohledně nejapných poznámek pražského arcibiskupa kardinála Duky souvisejících s původem koronaviru.

Duka před nedávnem koronavir označil »čínským virem« a mluvil o »úniku biologické zbraně«. Jak to komentuje čínská strana?

Příslušných výroků si samozřejmě všimla a vyjadřuje nad nimi silnou nespokojenost. S poznámkami kardinála Duky rozhodně nesouhlasí.

[o]

»Je nutné poukázat na to, že hledání původu koronaviru je složitý vědecký problém a nepodložená podezření a úmyslná překrucování reality nemůžou nahradit vědecký výzkum. Odborníci ze Světové zdravotnické organizace opakovaně zdůraznili, že je ‚extrémně nepravděpodobné‘, aby byl původem koronaviru laboratorní únik. Poznámky kardinála Duky tedy ignorují názory vědců a nestojí na žádném skutečném základu. Jsou tak neuctivé vůči vědě a neopodstatněně pomlouvají Čínu. Přední český vědec jasně poukázal na to, že kardinál Duka šířil falešné zprávy a příslušné poznámky byly ‚naprosto skandální‘. I české ministerstvo obrany k tomu uvedlo: ‚Žádný takový důkaz nemáme, ani jsme ho nikdy nikde neprezentovali.‘«

Čínská strana se proto pevně staví proti komukoli, kdo politizuje epidemii a stigmatizuje ČLR. Čínské velvyslanectví v ČR zároveň naléhá na kardinála Duku, aby okamžitě napravil svá »chybná« tvrzení a účinně tak eliminoval špatný vliv.

»Jedině jednota a spolupráce jsou nejmocnější zbraní mezinárodního společenství v boji proti epidemii koronaviru. Upřímně doufáme v to, že lidé ze všech zemí budou přistupovat spravedlivě, objektivně a zodpovědně k nynější situaci a pozitivně tak přispějí k mezinárodní protiepidemické spolupráci a rychlému vítězství nad epidemií pomocí konkrétních kroků,« dodává Velvyslanectví ČLR v ČR.

(za)

19. 2. 2021  (za)