Nouzový stav

Dostaly se ke mně některé reakce na jednání našich poslanců, při rozhodování o nouzovém stavu. Tito pisatelé nás obviňují ze smrti tisíců lidí. Já se ptám, jaký na to mají důkaz?

Za co nás obviňujete? Proč neobviníte Piráty, ODS, STAN či KDU–ČSL? Tyto strany nemají k našim občanům stejnou povinnost? Ty je nemusí chránit? Těm může být zdraví ostatních jedno? Co tyto strany udělaly pro zmírnění rozvoje pandemie mimo neustálou kritiku vlády, ale bez návrhů na zlepšení stavu?

Vždyť do neděle nouzový stav, který jsme podpořili, platil a stejně je v našem kraji zoufalá situace ve zdravotnických zařízeních. Jak to tedy je? V čem nouzový stav ovlivňuje rozvoj pandemie?

[o]

Budeme podporovat, aby si někteří mastili kapsu ze státní pokladny, jak se to stalo se záložní nemocnicí, kdy desítky milionů putovaly na konto majitele prostor a vůbec se tato kapacita nevyužila, neboť k ní chyběl personál. Nouzový stav umožňuje vládě nákupy bez řádného výběrového řízení. Neprovalí se po nějaké době, kdo se na čem napakoval? Vždyť bohatí zase bohatnou a chudí chudnou. To chceme podporovat?

Koronavirus je zde již bezmála rok a zatím se vládě nepodařilo udělat takové kroky, aby zlegalizovala nutná opatření v podobě příslušného zákona. Je pravda, že s takovou mimořádnou situací jsme se téměř sto let nesetkali a chybí nám zkušenosti, musíme se učit za pochodu. Pochodujeme již dost dlouho.

Druhou stránkou věci jsme my, samotní občané. I když jsou vyhlášena hygienická opatření, mnozí na ně kašlou, nedodržují je, ba naopak ještě proti nim vystupují. Neměli bychom razantně odsoudit všechny, kteří nabádají k nedodržování pravidel, vysmívají se jim a podceňují zákeřnost nemoci? Neměli bychom spíše nadávat těm, kteří se scházejí po hotelích, pronajímají si chaty a chalupy a tam ve velkých skupinách tráví údajně svou pracovní dobu? Neměli bychom kritizovat ty, kteří bez hygienického zázemí tráví celé dny na horách a zaneřáďují je svými odpady? Nemohou právě tito lidé za další rozšíření nemoci?

Na druhou stranu je i chyba na státních orgánech, které nejsou s to řádně potrestat ty, kteří nedodržují nařízení. Nezasáhnou proti těm, kteří vědomě svými činy podrývají snahu o zlepšení situace. Potom si mnozí řeknou, když může ten či onen, tak proč ne já.

Kde se virus nejvíce šíří? Jsou to pracoviště a nemocnice. Výrobu nemůžeme zastavit. Mnozí pracující lidé jsou dnes v tíživé finanční situaci, a tak raději některé příznaky nemoci tají, aby sami či jejich spolupracovníci nemuseli zůstat doma. Být v této době pomalu každý měsíc 10 dní na karanténě, jak se to i některým stalo, je pro rodinu značná finanční zátěž, kterou si prostě nemohou dovolit. Tak se to nějak flikuje.

Již jsme všichni unaveni ze současné situace, velmi bychom si přáli zlepšení. To bohužel záleží na naší ukázněnosti a trpělivosti. KSČM bude podporovat všechny kroky vlády, v rámci Ústavy a zákonných pravomocí, které povedou ke zlepšení situace, ale nebudeme se podílet na chaosu a nekompetentnosti.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM

20. 2. 2021  Věra ŽIŽKOVÁ