Hejnovy literární toulky

Do nového roku, ve znamení jedničky, vykročilo pražské nakladatelství Olympia se zdařilým titulem, který bezesporu zaujme jak milovníky naší literární historie, tak výletníky, pro které se fakty nabitý paperbackový svazek zcela jistě stane lákavým vodítkem k poznání nejen osobností, o kterých se v knize píše, ale i líbezného kraje, kterým Kralupsko, Slánsko a Kladensko je. Kniha se jmenuje 100 osobností na Kralupsku, Slánsku a Kladensku a jejím autorem je Tomáš Hejna.

Mikoláš Aleš, Karel Slavoj Amerling, Jindřich Šimon Baar, Václav Beneš Třebízský, Antonín Dvořák, Jindřich Haužvic nebo třeba Ota Pavel – to je jen pár jmen osobností, jejichž životní osudy se protnuly ve shora jmenovaném regionu. V literárním průvodci kapesního formátu čtenáře čeká dvacet devět kapitol, bohatě ilustrovaných dobovými snímky, včetně portrétů samotných osobností, o kterých je řeč. Každá nás s fakty a spoustou málo známých informací provede celou řadou měst, městeček a obcí. Spolu s malířem Alšem se kupříkladu podíváme na Alšovu vyhlídku v Tichém údolí a na Brandejsův statek, kde se svého času scházela pražská umělecká komunita i mnoho dalších osobností z celých Čech. A což takhle vydat se na staroslavnou Budeč, kde je nejstarší kamenná stavba na našem území – rotunda zasvěcená sv. Petrovi a Pavlovi? Právě tady se seznámíme s postavou dnes již téměř zapomenutého excentrika Karla Slavoje Amerlinga, který svůj život zasvětil vizi tak velkolepé a na svou dobu revoluční, že se mu ji nepodařilo zcela uskutečnit…

[o]

Co se dozvíme kupříkladu v kapitole Ota Pavel? Nejenom to, že ve svých deseti letech prohlásil, že bude psát knihy a vydávat je ve sportovně-turistickém nakladatelství dnes již legendárního jména Olympia, což posléze skutečně bohatě splnil (!), ale mj. navštívíme s představovanou knížkou v ruce jeho muzeum v Buštěhradě či třeba společně navštívíme jeho hrob na Novém židovském hřbitově v Praze.

A co další jména a místa? Kupříkladu Zdenka Braunerová, Joe Hloucha, Vojtěch Lanna, Jaroslav Seifert či závěrem Antonín Zápotocký. Je jich čtenářům k dispozici v prvním právě vyšlém dílu osmadvacet, autor jich plánuje ve třech postupně vydávaných dílech rovnou stovku. Ten počet dal název knize samotné: 100 osobností na Kralupsku, Slánsku a Kladensku.

Zbývá konstatovat, že se jedná o publikaci, která by měla být zařazena na seznam povinné školní četby, především středoškoláků, a je skvělou příručkou pro učitele a profesory češtiny i české literatury. O tom, že pomáhá probouzet národní sebevědomí ani nehovoře.

Dobrodružství na cestách i v archivech

Jak se svým čtenářům v předmluvě vzpomínané publikace autor svěřuje, v posledních třech letech se intenzivně zabýval psaním knih o středočeském kraji. Žeň jeho badatelské a spisovatelské práce je úctyhodná. Počítejme na prstech: Přemyslovské střední Čechy, Od Mělníka po Český ráj a Středním Polabím ke Kutné Hoře. Mimo to začal vydávat sérii knih, které uzavřel do edice Přemyslovská knihovna. Jde o tituly Pověsti, báje a mýty od Okoře k Vltavě a 50 zajímavostí na Kralupsku, Slánsku a Kladensku.

Třetí díl edice, který je věnován zajímavým osobnostem vzpomínané části středních Čech, tedy nyní držíme v rukou. »Již dříve jsem několikrát v různých publikacích a článcích podotkl, že okolí Kralup nad Vltavou, Slaného a Kladna je jen velice malým územím v rámci velkého kraje. Přesto se na tomto kousku naší země nacházejí tisíce historických, kulturních i přírodních památek a, což je pro tuto knihu nejdůležitější, v minulosti se zde narodila, žila nebo jen významně angažovala dlouhá řada zajímavých a významných osobností. Některé byly významné pro celou naší národní historii, u jiných tato důležitost nepřesáhla lokální měřítko. V knížce 100 osobností se však sešli všichni bez rozdílu, protože každý, kdo se nějak přičinil, si zde zaslouží být,« řekl Haló novinám autor Tomáš Hejna.

A jaký měl klíč při výběru osobností? »Snažil jsem se o co největší pestrost. A pokud možno pokrýt celý prostor, který je v podtitulu knihy. Na někoho se však nedostalo, jsem si toho vědom, a tak nevylučuji, že bude mít tato kniha i svá další pokračování. To je však otázkou budoucnosti.«

Při pátrání po jednotlivých osobnostech autor prý užíval velké množství dostupné literatury, řadu vycházejících historických a kulturních periodik a také dobový tisk, jako třeba Národní listy, Světozor, Zlatá Praha či současné různé vlastivědné sborníky. »Listování a pročítání prastarými zažloutlými ročníky novin a časopisů i práce s výpisky nejrůznějších historek a pasáží mi přinášela velkou tvůrčí radost,« přiznává autor s tím, že díky tomuto pečlivému studiu doplnil většinu životopisů řadou zajímavých citací. »Snad nebude příliš vadit, když u některých textů čtenář narazí na text v původní, dnes již archaické češtině,« dodává.

Avšak kniha se nerodila jen v archivech. Všechna jmenovaná místa si Tomáš Hejna také poctivě prošel. »Bez toho by to nešlo! Naprostou většinu míst, spojených s oněmi osobnostmi jsem navštívil a nafotil, prolezl hřbitovy, muzea, památky… Bylo to i velké dobrodružství,« uzavírá autor publikace 100 osobností na Kralupsku, Slánsku a Kladensku.

Kdo je Tomáš Hejna?

Tomáš Hejna (narozen 1991) je spisovatel, publicista a novinář. Narodil se na Žižkově, ale posledních deset let tráví ve Velkých Přílepech. Okolní kraj ho natolik zaujal, že řadu svých posledních knih, psaných formou historicko-turistických průvodců, věnoval právě jemu. Recenzenti a literární kritika ho řadí na špičku mladé spisovatelské generace, jak talentem, tak pracovitostí.

Hejna se dlouhodobě věnuje především studiu historie a jejím osobnostem, převážně se zaměřením na Čechy. Je autorem knih žánru literatury faktu, za všechny tituly alespoň připomínáme Báječný svět literatury, Osudová místa Prahy, Pravda o první republice nebo Podivně pravdivé příběhy.

Ivan ČERNÝ

FOTO - archiv

26. 2. 2021  Ivan ČERNÝ