Uctila svátek Den obránců vlasti

Státní svátek opravdových ruských mužů - Den obránců vlasti - uctila ve svém bydlišti v Němčičkách na Brněnsku položením kytice k pamětní desce se jmény padlých sovětských vojáků, pohřbených původně v této obci, Soňa Holečková, členka brněnského Klubu Rudé armády při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě.

Brněnský Klub Rudé armády vypátral za 20 let své činnosti totožnost více než pěti tisíc neznámých sovětských vojáků, kteří přišli o život na konci druhé světové války na jižní Moravě a o jejichž osudu nikdo nic neznal. Až výzkumníci brněnského Klubu RA to vypátrali v archivech Ministerstva obrany RF a v archivech nebo kronikách jihomoravských obcí. Ty měly na válečných pomnících uveden seznam svých padlých nebo umučených spoluobčanů a připojen dovětek …a XY neznámých rudoarmějců.

[o]

Aktivistům Klubu to nestačilo. Bez ohledu na těžkosti uvědomili příbuzné, potomky vypátraných vojáků zabitých v osvobozovacích bojích v dubnu 1945 na jihu Moravy o tom, kde jejich předek ve válce padl a kde je na jižní Moravě pochován. Vrátili jim jejich jméno! Mnoho obyvatel Ruska vyslovuje výzkumníkům Klubu vděčnost, že jim našli v cizině hrob jejich děda či otce a že mohli přijet do ČR podívat se na místo jeho posledního odpočinku.

Za svoji obětavou a svízelnou práci dostal Klub a jeho členové nemálo poděkování. Nejvyšší ocenění získala Soňa Holečková, zástupkyně velitele Klubu RA. Prezident Ruska Vladimir Putin jí v Kremlu osobně udělil řád s pořadovým číslem 02 Za dobrodiní (Za blagodějanije). Členové Klubu RA Jiří Novák, zesnulý Vlastimil Schildberger starší a Soňa Holečková byli též vyznamenáni dle rozkazu náčelníka Vojenského paměťového centra ozbrojených sil RF medailí tohoto centra.

Uplynulé roky připravili jeho členové a také vydali řadu knih o druhé světové válce na jihu Moravy a o své činnosti k objasňování historie. Skoro všechny tyto publikace si vysloužily Diplom mezinárodní soutěže Stříbrný lukostřelec - ČR.

Aktivisté Klubu RA při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě pracují na nových chystaných projektech.

(vž)

FOTO – Václav ŽALUD

2. 3. 2021  (vž)