Vymazat vše ruské…

Již brzy to bude rok, co byl odstraněn pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. S jídlem roste chuť. A tak je tu další snaha o přepisování dějin. Tentokrát »někomu« vadí tradiční pojmenování náměstí a stanice metra I. P. Pavlova.

Domnívám se, že Ivanu Petroviči Pavlovovi (1849–1936) nelze nic vyčítat. O co více vyniká jeho čistá duše teologa a otce rodiny i pověst vědce oceněného Nobelovou cenou, o to více sílí snaha zapomenout na jeho trvalý přínos lidstvu. Pro Východ i Západ – pro nás všechny. Jeho teorie jsou prakticky podložené a dnes i v budoucnu využívané v rámci vědy a výzkumu.

[o]

Proto nelze souhlasit s pomýlenou snahou o přejmenování známého pražského náměstí a nahrazení jedné vzpomínky druhou.

Nepochybuji, že byl Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) významný český vědec. Ale jeho jméno již nese ulice v samém centru Prahy u stanice metra Národní třída. Pojmenování Purkyňovy ulice vychází ze skutečnosti, že v ní stával dům U pěti růží, ve kterém bydlel. A nejenom on, ale také jeho syn, významný český malíř Karel Purkyně (1834–1868). Jen připomínám, že ve vedlejším barokním domě bývalo vyhlášené nakladatelství Aventinum. To, že se ze světlé ulice stala škvíra, kde se staré domy krčí ve stínu moderního černého monstra, je ale výsledkem dnešního způsobu pohrdání památkovou hodnotou historického jádra města.

Ostatně, doporučuji nejprve restaurovat Purkyňův pomník před zámkem v Libochovicích, kde se narodil. Dále zmodernizovat expozici z roku 1987 v tamním památníku způsobem odpovídajícím současné muzejní praxi. A především přiblížit jeho jméno široké veřejnosti a mladým lidem.

Konec konců, po J. E. Purkyňovi bylo při svém vzniku pojmenováno náměstí u kostela sv. Ludmily na Vinohradech, které bylo za první republiky přejmenováno na Mírové (dnes náměstí Míru).

Závěrem této krátké úvahy se zamysleme, komu a čemu prospívá přepisování dějin a snaha pošpinit a vymazat vše ruské…

Jaroslav SOJKA, historik umění

11. 3. 2021  Jaroslav SOJKA