Co bychom neudělali pro naše přátele

Tak jsme se dozvěděli, že dostavba jaderné elektrárny se odsouvá, tedy výběr »dostavitele«. O těch, co budou vyřazeni nebo dostanou příležitost, bude rozhodovat komise složená dokonce i z opozice a šéfů našich zvláštních služeb. Nevím, zda něco podobného bylo i jinde na světě, když se vybíral stavitel něčeho mimořádného. Zřejmě nikoli, protože si neumím představit, že by třeba prezident Macron se rozhodl rozhodnout až poté, co mu příslušné služby řekly své stanovisko, v němž by mu sdělily, jak se má chovat. Prostě Francouzi mají svou hrdost!

[o]

My jsme na tom jinak. První poradci po listopadovém převratu se objevili u nás rychle a byli ze služeb amerických. Po nějakém čase si tu u nás otevřeli dokonce svoje kanceláře, což bylo oznámeno i v tisku. Pak americká strana ohodnotila vyznamenáním plukovníka Koudelku. Zdůvodněno to bylo údajnou vynikající spoluprací. Nevím, zda kromě našeho plukovníka byl vyznamenán ještě některý jiný šéf zahraničních zvláštních služeb. Zřejmě nikoli, nebo výjimečně. Co z toho lze vysoudit? Že ona spolupráce je tak úzká, že pro to možná nelze ani použít slovo »spolupráce«.

Jestliže se tedy vláda rozhodla pozvat do jednání o tendru na dostavbu Dukovan některé společnosti a jiné už předem vyřadit, pak předem musela vědět, že nemohou zvítězit ti, kteří jsou největšími konkurenty především americké Westinghouse. Ta ovšem, pokud jde o cenu a zkušenosti s nejmodernější technologií, by totiž v takové konkurenci zvítězit nemohla. Nemá na to. Její hlavní výrobní náplní, v níž má bohaté zkušenosti, nejsou jaderné elektrárny. Jde ovšem o velký balík peněz, to by této firmě, jež před krátkým časem měla, což bylo i zveřejněno, nemalé těžkosti, nesmírně pomohlo. A ony zvláštní služby? Ty jsou trumfem. Stačí, aby vyslovily slova bezpečnostní riziko a ten, který byl takto jimi oznámkován, nemá už žádnou naději na úspěch.

Za této situace, budou-li se na výběru podílet i zvláštní služby, nelze pochybovat o výsledku a neumím si představit, že by premiér a vláda rozhodli rozhodnout jinak, i když by pro jiné rozhodnutí byly výhodné ekonomické důvody a zvláště pak dlouhodobá zkušenost stavitele. Toto mně stačí, abych pochopil, proč musí čínská a ruská firma z tendru vypadnout. Jsou totiž lepší.

Jaroslav KOJZAR

6. 4. 2021  Jaroslav KOJZAR