Pandemie zlepšila vzduch nad Evropou

Eurostat odhaduje, že v důsledku zavedení ochranných opatření proti šíření nemoci COVID-19 se emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv v loňském roce v zemích Evropské unie snížily o desetinu.

V aktuálním čísle měsíčníku Statistika&My o tom informuje Eva Henzlerová z Českého statistického úřadu.

»Emise oxidu uhličitého významně přispívají ke globálnímu oteplování a v zemích EU tvoří přibližně 75 procent všech emisí skleníkových plynů způsobených činností člověka. Jejich produkce je ovlivňována několika faktory, z nichž těmi nejvýznamnějšími jsou průmyslové aktivity, klimatické podmínky, ekonomický růst, doprava či velikost populace,« uvádí Henzlerová.

Zároveň vysvětluje, že emise oxidu uhličitého z fosilních paliv se generují v zemi, kde se paliva spalují za účelem výroby elektřiny, oceli či kvůli dopravě apod. Pokud se například k výrobě elektřiny dováží uhlí, vede to následně ke zvýšení emisí v dovážející zemi, zatímco dovoz elektřiny jako takové nemá na emise v dovážející zemi žádný vliv, protože tyto emise byly vykazovány v zemi, kde byla elektřina vyrobena.

»Podle odhadů Eurostatu poklesly v loňském roce emise oxidu uhličitého ve všech členských státech EU,« konstatuje Henzlerová a uvádí konkrétní příklady. Největší pokles zaznamenalo Řecko (o 18,7 %), za ním následovaly Estonsko (o 18,1 %), Lucembursko (o 17,9 %), Španělsko (o 16,2 %) a Dánsko (o 14,8 %). K nejmenšímu snížení došlo na Maltě (o jedno procento), v Maďarsku (o 1,7 %), Irsku a Litvě (shodně o 2,6 %).

(ici)

22. 7. 2021  (ici)