Bilanci zhoršily auta, ropa a plyn

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila v červnu podle předběžných údajů ČSÚ schodkem ve výši 6,9 miliardy korun, což byl meziročně o 40,9 mld. Kč horší výsledek.

»Zápornou měsíční obchodní bilanci registrujeme vůbec poprvé v tomto roce, čímž byla přerušena i rekordní posloupnost 12 po sobě jdoucích přebytkových bilancí,« uvedl k výsledku vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.

Celkové saldo nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku v obchodu s motorovými vozidly o 10,1 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit bilance obchodu s ropou a zemním plynem (o 8,1 mld. Kč), se základními kovy (o 6,9 mld. Kč) a chemickými látkami a přípravky (o 3,6 mld. Kč).

Příznivý vliv na celkové saldo měl naopak zejména vyšší přebytek bilance u produktů souvisejících s odpady (o 2,1 mld. Kč) a u dřeva a dřevěných výrobků (o 1,6 mld. Kč).

[o]

Vývoz vzrostl meziročně o 13,2 procenta na 343,9 mld. Kč a dovoz o 30,1 % na 350,8 mld. Kč.

V lednu až červnu letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 83,2 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 36,9 mld. Kč. Vývoz stoupl od začátku roku meziročně o 23,8 % a dovoz se zvýšil o 22,2 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy evropské sedmadvacítky skončila v červnu přebytkem 51,4 mld. Kč, který byl meziročně o 16,1 mld. Kč nižší. Největší pokles aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem (o 8,5 mld. Kč) a Nizozemskem (o 3,5 mld. Kč). Deficit obchodu s Polskem se prohloubil o 2,5 mld. Kč.

Podíl vývozu do států eurozóny na celkovém exportu České republiky činil v červnu 65 %, podíl dovozu ze států eurozóny pak 48,2 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 12,9 % na 223,5 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 27,4 % na 169,2 mld. Kč. Koruna v červnu posílila vůči euru meziročně v průměru o 4,8 %.

Schodek zahraničního obchodu se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 24,5 mld. na 56,4 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací (o 7,3 mld. Kč) a Tureckem (o 2,7 mld. Kč). Deficit obchodu s Čínou se prohloubil o 4,5 mld. Kč.

(ici)

10. 8. 2021  (ici)