Data o živočišné výrobě: dovoz masa roste

Produkce masa dosáhla ve druhém čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu 116 277 tun. Bylo to sice meziročně o 4,3 procenta více, avšak minimálně z poloviny vlivem nízké srovnávací základny z loňského roku, zapříčiněné koronavirovou krizí. Přímý nákup mléka se snížil o 2,1 % na 782 787 tisíc litrů.

Vepřového masa bylo vyrobeno 54 717 tun (o 6,4 % více), hovězího 17 996 tun (o 4,3 % více) a drůbežího 43 542 tun (o 1,8 % více).

Podle statistického zjišťování bylo v České republice na konci 2. kvartálu chováno 1413,2 tis. kusů skotu (meziročně o 0,4 % více) a 1523,7 tis. ks prasat (o 0,2 % více).

Ceny výrobců

»Přestože výroba masa se v poslední době zvyšuje, zemědělci se potýkají s nepříznivou úrovní cen, za které prodávají jatečná zvířata, navíc ceny vstupů rostou mnohem rychleji. Tento trend se nejvíce projevuje v chovu prasat,« uvedla Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Ceny jatečného skotu se zvýšily meziročně o 3,3 %. Jatečné býky chovatelé prodávali za průměrnou cenu 46,19 Kč/kg v živém nebo 84,07 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se stále držely o 17,7 % pod úrovní srovnatelného období a dosáhly průměrných 27,88 Kč/kg živé hmotnosti nebo 36,25 Kč/kg v mase.

Ceny jatečných kuřat téměř stagnovaly, meziročně byly jen o 0,9 % vyšší. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,01 Kč/kg v živém.

Obchod se zvířaty

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice se ve 2. čtvrtletí vyvezlo 42,6 tis. ks živého skotu (o 0,3 % méně), z toho bylo 15,2 tis. ks určeno k porážce a 27,4 tis. ks k dalšímu chovu. I když vývoz živého skotu výrazně převyšoval nad jeho dovozem, jatečných býků se dovezlo dvojnásobné množství, a to hlavně ze Slovenska a Maďarska. Živý skot se vyvážel do Rakouska, Německa (do obou zemí převážně k porážce), zároveň klesl vývoz zástavového skotu do Turecka.

Dovoz živých prasat se meziročně mírně zvýšil na 27,6 tis. ks (o 2,7 %), přičemž vývoz zůstal na téměř stejné výši (103,1 tis. ks). Vzrostl dovoz plemenných prasat, mírný nárůst byl zaznamenán u selat, naopak dovoz prasat k porážce klesl na zanedbatelné množství. Mírně posílil vývoz selat. V jatečných prasatech se vyvezlo 5291 tun vepřového masa, což odpovídá desetině jeho čtvrtletní produkce v ČR. Živá prasata se dovážela z Dánska, Německa a Slovenska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Německa a Maďarska.

Zahraniční obchod s živou drůbeží charakterizoval nižší obrat. Vyvezlo se 4770 tun kuřat a slepic k porážce (meziročně o 17,8 % méně). Přestože došlo také ke snížení obchodu s jednodenními kuřaty (o 33,4 % na straně dovozu a o šest procent na straně vývozu), nebylo podle statistiků ovlivněno zabezpečení jejich obvyklé potřeby pro tuzemský chov. Partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďarsko, Německo a Slovensko. Vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Německa, Rumunska a na Ukrajinu.

Obchod s masem

Záporná bilance zahraničního obchodu s masem se meziročně prohloubila u hovězího a vepřového, zlepšila se u drůbežího. Soběstačnost ČR v mase se tak ještě více vzdálila.

Hovězího masa bylo dovezeno 10 514 tun (o 29,9 % více) a vyvezeno 2912 tun (o 2,1 % více). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko, do Polska a Nizozemska.

Dovoz vepřového masa meziročně opět vzrostl, a to na 68 024 tun (o 5,9 % více), jeho vývoz stoupl na 8617 tun (o 16,2 %). Vepřové se dováželo tradičně z Německa a Španělska, ale také z Polska a Belgie. Vyváželo se většinou na Slovensko.

Drůbežího masa se dovezlo 25 390 tun (o 7,3 % méně), vývoz vzrostl na 4166 tun (o 22,4 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska. Vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Mléko a mléčné výrobky

Podle statistického šetření ministerstva zemědělství bylo ve 2. kvartálu nakoupeno od tuzemských producentů 782 787 tis. litrů mléka, z toho 678 905 tis. litrů činil nákup mlékáren.

Ceny zemědělských výrobců mléka se zvýšily meziročně o 2,9 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 8,84 Kč.

Dovezeno bylo 79,4 tis. tun mléka a mléčných výrobků (meziročně o 15,8 % více), vyvezlo se jich 284,7 tis. tun (o 5,2 % méně). Výrazný přebytek zahraničního obchodu u komodity mléko a mléčné výrobky se snížil na 205 292 tun, a to především v důsledku nárůstu dovozu a snížení vývozu mléka a smetany. Na 9547 tun se mírně snížil schodek u sýrů a tvarohu, ale prohloubila se záporná bilance u másla (na 5063 tun). Kladná bilance u zakysaných mléčných výrobků nepatrně klesla na 5317 tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa (převážně sýry), Polska (sýry) a Slovenska (mléko). Vývozy směřovaly především do Německa (mléko), na Slovensko (mléko a jogurty) a do Itálie (mléko a sýry).

(ici)

10. 8. 2021  (ici)