Nezvyklé přání do nového školního roku

Je tu opět 1. září. Prvňáčci natěšení do školy, žáci vítající se se svými kamarády, studenti, učňové, učitelé, rodiče. V poslední době je všechny spojují obavy, jak bude ten nastávající rok vypadat? Distanční výuka, nejdéle trvající ve srovnání s okolními zeměmi, dala všem pořádně zabrat.

[o]

Poznamenala vzdělání i mimoškolní zájmovou činnost, narušeny byly sociální vztahy, zaznamenány jsou dopady na zdraví, kdy nedostatek pohybu a neustálé sledování počítačové obrazovky vykonaly své. Mnohé děti notně přibraly na váze, řada z nich trpí zhoršením zraku, navýšil se počet závislostí u dětí a mládeže. Na mnoha místech čelili také rapidnímu nárůstu kyberšikany. Výrazně se prohloubila už tak značná nerovnost v přístupu ke vzdělání, tisíce děti se nepřipojilo a zůstalo mimo výchovně vzdělávací proces. Mohla bych ještě dlouho vypočítávat dopady dlouhodobé absence žáků ve škole. S jejími následky se budeme ještě dlouho vyrovnávat. Jisté je, že opakování této situace si určitě nikdo nepřeje.

A z toho vyplývá i mé, snad trochu neobvyklé přání na začátku toho letošního školního roku: Milí žáci, studenti i učitelé, přeji vám, ať ve zdraví strávíte následujících deset měsíců společně ve svých třídách při prezenční plnohodnotné výuce.

Marta SEMELOVÁ, vedoucí odborné sekce školství ÚV KSČM

1. 9. 2021  Marta SEMELOVÁ