Změny ve výuce jsou nutné, musí se na nich podílet učitelé

Ve výuce češtiny pro 21. století je podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL) potřeba redukovat učení pojmů a větné skladby a naopak se víc zaměřit na obsah ve slohu či podporu individuální četby. Společnost to uvedla ve svém prohlášení, které ČTK zaslala mluvčí SUČJL Veronika Valíková. Podle ní jsou změny v učivu českého jazyka nezbytné a musí se o nich otevřeně diskutovat. Vyzvala, aby se na úpravách podíleli hlavně češtináři všech stupňů a typů škol a nerozhodovali o nich úředníci a akademici.

Ministerstvo školství sdělilo ČTK, že na začátku září ustanovilo expertní panel, který v nadcházejících měsících připraví velkou revizi učiva pro základní školy. V expertním panelu budou zástupci ředitelů, učitelů, školských asociací, zaměstnavatelů, vysokoškolských fakult, školní inspekce či Národního pedagogického institutu. Nový rámcový vzdělávací program, který vymezuje minimum pro náplň učiva, by měl vzniknout v následujících dvou letech. Do debaty o jeho proměně se podle ministerstva bude moct zapojit i veřejnost. Již dříve úřad avizoval, že se vzdělávací plán seškrtá a modernizuje.

SUČJL požaduje, aby se na revizi výuky češtiny podíleli především samotní češtináři. "Předmět český jazyk a literatura úpravy potřebuje, ale neměly by to být necitlivé revoluční změny shora, které provedou úředníci, obecní experti na školství či teoretizující akademici,“ uvedla společnost. "Chceme, aby byla učitelům navrácena důvěra, aby byla respektována jejich individualita a svoboda. Chceme otevřenou diskusi o změnách, které jsou nezbytné,“ napsal spolek ve svém prohlášení.

U nejmladších žáků je podle SUČJL pro výuku podstatné, aby se prvňáčci co nejdřív naučili psát a číst jednotlivé znaky písma tak, aby mohli s učitelem komunikovat i na dálku. "Pro nácvik psaní preferujeme jednoduché písmo,“ uvedla Valíková. Ve vyšších ročnících by se podle ní měla učit pravidla pravopisu, tvarosloví a základní větné skladby. Množství pojmů v jazyce, slohu i literatuře by se mělo redukovat. Skladba, tedy určování větných členů a vztahů mezi větami, by se neměla zcela vynechat, ale učit úsporně, sdělila.

Změny by SUČJL chtěla i ve slohu, kde by se podle ní u některých textů měl klást větší důraz na obsah než na formu. Zároveň by se do výuky měla zařadit i klasická anglosaská argumentační esej, která se dá nacvičovat třeba při hodnocení přečtených knih a nyní v českých učebnicích chybí, uvedla společnost.

V literatuře se podle ní v současnosti klade příliš velký důraz na formální rozbory určitého počtu literárních děl, které se vybraly do seznamu četby k maturitě. Studenti stahují rozbory z internetu nebo s nimi obchodují. Nápravu by podle SUČJL měla přinést výraznější orientace na moderní a světovou literaturu, individuální i společnou četbu, dramatizaci textů či psaní úvah na základě přečteného. Požadavky by podle Valíkové měly odpovídat zaměření žáků a jejich věku.

(čtk)

12. 9. 2021  (čtk)