Historie varuje

Patnáctého září si připomínáme jednu smutnou epochu světových dějin. Patnáctého září v roce 1935 byly nacistickým Německem schváleny dva zákony, které přímo rozdělovaly německou společnost – »zákon o ochranně německé krve a cti« a »zákon o říšském občanství«. Tyto tzv. Norimberské zákony byly součástí německého práva dlouhých deset let. Vydělovaly převážně Židy ze společnosti a otevřeně perzekvovaly »nepohodlné«. Zákon o říšském občanství zase stanovoval, kdo je říšským občanem, konkrétněji řečeno, kdo jím být nesmí. Šlo o zákony, které byly přímo namířené proti židovské menšině. Židé nesměli uzavřít manželství s žádným »árijským« člověkem. Později byl vydán konkretizující zákon, který už, jak název napovídá, odhalil nejtemnější stránku nacismu – »zákon o zdravém manželství«.

[o]

Norimberské zákony měly za cíl vyloučit určité skupiny obyvatel. Přesně to by nás mělo varovat v budoucnu. Zákony sice vešly v platnost před 86 lety, ale současnost může napovídat, že boj proti diskriminaci a fašismu je stále aktuální. Někteří se nás snaží rozdělit, protože rozdělená společnost je slabá společnost. Dělí nás na bohaté a chudé, očkované a neočkované atd. Proto je úkolem KSČM i v následujících volbách, aby se společnost více sjednotila před možnými hrozbami.

Jan KOROS, vedoucí kandidát KSČM v Libereckém kraji

15. 9. 2021  Jan KOROS