K podpoře vědy a výzkumu v ČR

Ceny České hlavičky za nejlepší vědecké práce středoškoláků byly uděleny v Brně. Porota českých vědců uděluje tuto nejprestižnější cenu pro talentovanou mládež od roku 2007.

V letošním roce cenu získal v oboru Člověk a společnost, včetně ceny Vysoké školy ekonomické, Karel Pročka z gymnázia ve Žďáru nad Sázavou. A to za terénní průzkum středověkého dvacetihektarového komplexu Havírna na těžbu, zpracování a tavení stříbra u Štěpánova nad Svratkou k dalšímu obchodu. Do vyčerpání ložiska tam rodiny havířů bydlely v přilehlé osadě. Lokalita Havírna má potenciál pro vznik nového turistického cíle přesahujícího hranice regionu.

V oboru Příroda kolem nás dostal cenu České hlavičky a cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Václav Haluza z Gymnázia v Brně-Řečkovicích. Jeho soutěžní práce má název Komplexy SOSS váží struktury nukleových kyselin vznikající při opravě dvouvláknových zlomů DNA. Propojení nesprávných vláken DNA může způsobit rakovinotvorné bujení. Haluza charakterizoval celý soubor SOSS, který při opravě dvouvláknových zlomů DNA může bránit vzniku rakoviny. Hlubší porozumění jeho funkcí umožní využít komplex SOSS jako možný cíl protinádorových léčiv.

Svět počítačů a komunikace tvoří třetí soutěžní obor klání České hlavičky, ve které dle poroty zvítězil Jan Růžička z Gymnázia Jana Keplera v Praze s prací Opetopické komplexy v kontextu teorie typů. Jde o matematický popis vlastností počítačových programů např. v letadle, v automobilu či v lékařských nástrojích. Opetopy jsou zatím ve fázi matematického výzkumu. Jsou však nástroje, které umožňují  praktickou manipulaci s nimi: jeden vyvinul Jan Růžička v rámci své maturitní práce. K průmyslově použitelnému nástroji zbývá vyřešit několik otázek, ale po technické stránce lze jeho omezenou podobu vytvořit již dnes.

Jan Trojan z Gymnázia Botičská v Praze přesvědčil porotu o svém vítězství v oboru Řešení pro budoucnost. V soutěžní práci s názvem Měření sil ve transfemorálním protézovém lůžku chce pomoci protetikům optimalizovat výrobu protéz a vylepšit kvalitu života lidem po stehenní amputaci. Nikdo přesně neví, do jaké míry se může lůžko protézy bez trvalých následků na pahýlu nohy zužovat, aby uchycení bylo lepší. Trojan tuto problematiku prozkoumal. Navrhl a otestoval zařízení k určení síly ve stehenním protézovém lůžku. Žádné takové zařízení totiž volně dostupné není.

Kategorii Život a zdraví člověka si Martin Kaleta z Purkyňova gymnázia ve Strážnici svým výzkumem vzal na mušku mozkové mrtvice. Ve své práci Subarachnoidální krvácení a změny hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci popsal svůj výzkum na Lékařské fakultě MU v Anatomickém ústavu. Zaměřil se na strukturální změny krevně-strukturální bariéry při prasknutí cévy v mozku, kdy zvýšený nitrolební tlak aktivuje zánět v mozku. Hledá faktory, které mohou zmírnit následky cévní mozkové příhody na život postiženého. Pokračovat s výzkumem mrtvice a zachraňovat životy chce v budoucnosti jako lékař.

Poslední z cen České hlavičky si vysloužil, a to v oboru Člověk a exaktní vědy, Zdeněk Pezlar z brněnského Gymnázia ve třídě Kapitána Jaroše. Soutěžní prací Isogenie v kryptografii osvětlil, jak chrání na internetu naše zprávy, bankovní podrobnosti či hesla šifrovací protokoly založené na matematických problémech, jako je rozkládání přirozených čísel na prvočísla. Pezlar důkladně vysvětlil princip, chod a bezpečnost dvou prospektivních šifrovacích výměn. Ty také naprogramoval.

(vž)

29. 10. 2021  (vž)