Oslavy výročí 17. listopadu ve znamení rozkladu společnosti

Skvělý výčet akcí k důstojnému připomenutí 17. listopadu započal v předvečer výročí. Předseda Senátu Vystrčil se ve svém »prázdném« projevu pokusil vyzdvihnout velikost osobnosti slovenské prezidentky Čaputové, těšící se na převzetí z rukou Tchajwance pamětní medaile, upřednostňující svoji popularitu u liberálů před řešením sociálních problémů, přerůstajících v téměř každodenní protivládní demonstrace, ve vlastní zemi.

[o]

Pro »kamaráda« sdružení Sudetoněmeckého landsmanšaftu, příštího premiéra Petra Fialu, je 17. listopad svátkem mladých lidí, studentů, kteří se v rozhodujících chvílích postavili hrůzostrašným režimům. Adept na ministra vnitra Vít Rakušan považuje letošní 17. listopad za speciální. Podle Věry Jourové »přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše«. Slova, která si »vypůjčila« od největšího popřevratového demokrata, »obdivovatele«  humanitárního bombardování Václava Havla.

Není překvapením, že v rozdělené společnosti se pokřiku »ruský šváb« dostalo zástupci prezidenta republiky při kladení věnce k památníku 17. listopadu na Národní třídě. Stejně tak, že končící premiér Andrej Babiš přišel na Národní třídu raději již v ranních hodinách, aby se vyhnul »vajíčkovému« pozdravu jeho odpůrců.

Snad nám ta demokracie a svoboda bude vzkvétat v dalším období o něco více než za těch 32 let od převratu. Přejme si, aby nová vláda převzala otěže vládnutí co nejdříve a pustila se do řešení narůstajících palčivých otázek se stejnou vervou, jako tomu bylo v případě enormního úsilí pana profesora Fialy a dalších při pokusu aktivace článku 66 Ústavy upravující situaci, kdy prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Upřednostňující tak svoji ohebnou páteř a hyenismus nad skutečnými zájmy ČR. Snad bude skutečnou vládou pro všech deset milionů svých občanů. Snad nám nová, silná pravicová vláda ukáže, jak se snižuje zadluženost země bez sociálního dopadu na občany. Jak se dělá prozíravě zahraniční politika ku prospěchu občanů této země a nepřisluhovala válečným choutkám Západu, snažícímu se všemožně vtáhnout Evropu do válečné katastrofy s Ruskou federací.

Výzev pro novou vládu ohánějící se kouzelnými slůvky demokracie a svoboda je víc, než je žádoucí!

Miroslav KAVIJ, člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj a předseda KV KSČM

19. 11. 2021  Miroslav KAVIJ