Propojení klimatické a uprchlické krize

Demonstrace v Glasgow požadující spravedlnost pro uprchlíky a odmítnutí zákona Priti Patelové o národnosti a hranicích nemohla být aktuálnější. Zdůrazňuje skutečnost, že uprchlická a klimatická krize jsou provázány. Obrací pozornost k realitě zpátečnické, rasistické imigrační politiky Velké Británie právě v době, kdy se ministři konzervativců snaží propagovat jako čistí, zelení a internacionalističtí a využívají COP26 jako globální jeviště.

A připomíná nám probíhající boj za změnu vládní politiky, jehož součástí musí být působivá mobilizace levice v Glasgow za posledních čtrnáct dní. Vládnoucí třída a její média tyto otázky raději prezentují izolovaně, a to z dobrého důvodu. Není-li možné popírat realitu globálního oteplování, pak jeho vyčlenění jako samostatného problému skrývá jeho vztah ke kapitalistickému systému obecně. Korporace a jejich političtí poskoci pak mohou prezentovat technologické opravy - jako jsou elektromobily - jako vše, co je potřeba, a vyhýbat se všemu, co se blíží ekonomické restrukturalizaci.

Proces rozškatulkování

Zároveň tento proces rozškatulkování znamená, že další vládní politika může být prezentována bez ohledu na její dopad na změnu klimatu, což je považováno za zřetelnou politickou oblast, která nesouvisí se zahraniční politikou, s vojenskou politikou, přistěhovalectvím, bydlením a ostatními. Takto konzervativcům prochází rozpočet dotující fosilní paliva pouhý týden předtím, než se vydávají za zachránce klimatu, a proto nemůžeme očekávat, že se novináři zavedeného systému budou ptát, jak naši uhlíkovou stopu ovlivňuje například vyslání skupin letadlových lodí do čínských moří. Argumentovat zásadní změnou znamená vysvětlovat souvislosti mezi těmito krizemi a jejich společným původem v kapitalistickém světovém řádu. Změna klimatu způsobuje rozšiřování pouští, zvyšování hladiny moří a nárůst extrémních povětrnostních jevů. Vedle války je hlavním motorem globální uprchlické krize.

Spoluzodpovědná Británie

Velká Británie je blízkým spojencem přední světové imperialistické mocnosti, Spojených států amerických, a je spoluzodpovědná za sled ničivých válek v Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii od doby, kdy před dvěma desítkami let začala takzvaná válka proti teroru. Seznam zemí původu většiny uprchlíků, kteří se snaží dostat do Velké Británie nebo do Evropy, by byl téměř jmenovitým výčtem nedávných válek USA – zejména když se vezme v úvahu jejich role při šíření džihádistických teroristických skupin, které se pustily do destabilizace africké Nigérie, Somálska a mnoha dalších zemí. Podobně Británie jako první průmyslově vyspělá země a jedna z rozvinutých imperialistických mocností nese mnohem větší díl odpovědnosti za globální oteplování, než by její velikost naznačovala.

Co říká britská levice

Tyto faktory společně kladou zvláštní zodpovědnost na britskou levici, pokud jde o uprchlickou krizi. Nikoli z viny, protože ani války, ani emise skleníkových plynů nejsou chybou lidí práce, je to rozhodnutí vládnoucí třídy. Ale proto, že máme větší páku, jak se vládcům postavit. Tato výzva může uspět pouze tehdy, pokud se sama ujme vykořisťovatelského ekonomického systému. Zmatek kolem toho vedl ke zmatení mezi kapitalistickou globalizací a mezinárodní solidaritou, především v levicové opozici vůči brexitu, která zobrazovala Evropskou unii jako garanta rasové harmonie a tolerance. Tatáž EU, která popisuje rodiny uprchlíků mrznoucí na polských hranicích jako součást »brutálního útoku«, naříká, že postaví pohraniční zeď v Trumpově stylu, aby je udržela venku, financuje libyjskou pobřežní stráž, aby se zmocnila zoufalých migrantů a vrátila je do táborů ve válečné zóně, kde jsou mnozí znásilňováni, mučeni a pašováni do otroctví a obchodu se sexem. Britská vládnoucí třída i Evropská unie jsou našimi nepřáteli. Hrůzné zacházení s uprchlíky je oběma společné a kapitalistická globalizace není antirasistická, ani není spojencem v boji proti rasismu. Boj za klimatickou spravedlnost a boj za spravedlnost migrantů jsou vzájemně propojeny. A jsou závislé na socialistickém internacionalismu a síle dělnické třídy.

Redakční sloupek deníku The Morning Star z 11. listopadu

přeložil Vladimír SEDLÁČEK

23. 11. 2021  přeložil Vladimír SEDLÁČEK