Tak funguje Evropská unie, tak funguje kapitalismus

Elektřina a plyn v Evropě zdražují. Ani my v Česku nejsme výjimkou. Navíc krach společnosti Bohemia Energy způsobil mnoha odběratelům neřešitelné problémy. Zatím bez energie nemá zůstat nikdo, ale ceny »náhradních dodavatelů« jsou šokující. Ale to není novinka. Zdálo se, že jistým řešením pro ty, kteří topí plynem, bude dokončený Nord Stream 2. Nestalo se tak. Ostatně psaly o tom v rozsáhlém článku Haló noviny. Jiná média se ani nenamáhala problém naplno otevřít. Ostatně ani nyní se o něm nepíše, a přece by si zasloužil pozornosti médií. Proč?

[o]

Zopakujeme si několik faktů. Především plynovod Nord Stream 2 je druhý z podmořských kanálů, který má přivést do západní a střední Evropy přes Německo další příděl plynu, zajistit další vytápění 26 milionům domácností a výrobních celků a tím možná i zlevnit toto médium pro konečného zákazníka. Jedna linie podmořského plynovodu už funguje a plyn dodává. Ta druhá byla před krátkou dobou dostavěna a může, dostane-li k tomu konečný souhlas, zásobovat zčásti plynem i naši republiku. Jenže zatím tomu tak není a dlouho nebude. Zájmy jsou jiné a podpásovky musely být připravovány již při výstavbě plynovodu. Jak známo, o dodávky tentokrát břidlicového plynu, kterého mají doma nadbytek, by měly zájem Spojené státy. Stál by nepoměrně víc, protože přeprava by nebyla zas tak jednoduchá, jenže tady premiérka Merkelová udržela původní dohodu, jež neměla jenom příznivce, ale i odpůrce. Křičet začala Ukrajina a poté i Polsko. Nord Stream 2 totiž ohrozí především ukrajinské zájmy a sníží množství peněz zaplacených za přepravní poplatky. A jak známo, ukrajinští oligarchové na nich získávají nemalé prostředky. Ty by ztratili. Proto najednou byla vyslovena myšlenka o strategickém nebezpečí plynovodu, který prý zvýší závislost na Rusku. Nemohu nevzpomenout, že ve stejné době naše pravice rozpoutala svůj čarodějnický boj proti možnosti, aby JE Dukovany a Temelín dostavěly ruské či čínské firmy mající nepoměrně víc zkušeností než ty sídlící za oceánem.

Nord Stream je tedy dokončen. Plyn nedodává. Německý regulační úřad nedal souhlas s jeho provozem. Prý majitelem plynovodu musí být jiný, než ten, který plyn čerpá ze země. Nezdá se vám, že je to »na hlavičku«? Pravdou je, že při takovýchto zákonech je víc kamarádů, jimž je dána možnost vydělat. Jeden vyrábí, druhý dodává. Tak jako u nás. ČEZ elektřinu vyrobí a např. Bohemia Energy ji donedávna dostala na sítích, jež původně patřily ČEZ, až k nám do domácností.

Pokud jde o Nord Stream 2, vznikne, nebo už vzniká, nová firma, jež bude vlastnit potrubí. Uplyne nějaký měsíc. A pak jí německý regulační úřad dá »kulaté razítko« a plyn? Bude proudit? Nebude. Souhlas musí dát i Evropská komise a začíná etapa další certifikace. Aby na tom nebylo dost, poté, co EK vyřkne ortel, ještě soudci z Evropského soudu v Lucemburku do toho budou mluvit a posuzovat, zda vše je v souladu s evropským právem. A zase nějaký měsíc uplyne. Mezitím lidé čekající na levnější plyn z Nord Streamu 2 si najdou dražšího dodavatele. Třeba i amerického? Možná v tom je celý smysl takového jednání. Poškozeni budou nejen ruští dodavatelé plynu, ale také jejich odběratelé. Spokojeni budou však oligarchové na Ukrajině a především ti, kteří jsou schopni »zaskočit«. A řekněte, když s někým dnes podepíšete smlouvu, budete ji za půl roku, po této zimní sezóně, zase rušit? Je to sice všechno trochu zašmodrchané, ale vlastně veskrze jednoduché. Neměli bychom se divit. Tak funguje celá Evropská unie, tak funguje kapitalismus.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)

25. 11. 2021  Václav ŠENKÝŘ