Neinformovanost o Evropských občanských iniciativách musí skončit!

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o Evropském prostoru vzdělávání: sdílený holistický přístup jsem v hlasování podpořila.

Dokument totiž, mj., zdůrazňuje význam kvalitního a dostupného vzdělávání, které je přístupné všem v průběhu celého života, a že iniciativa Evropského prostoru vzdělávání by měla účastníkům vzdělávání v EU poskytnout větší a lepší příležitosti ke studiu, odborné přípravě, výzkumu a práci, kdekoli se nacházejí; zvýšit mobilitu ve vzdělávání, usnadnit nepřetržitý a smysluplný dialog s příslušnými aktéry a pěstovat prostředí, v němž jsou v celé Evropě uznávány a oceňovány dovednosti, kvalifikace, diplomy a tituly.

Taktéž zdůrazňuje, že je třeba zlepšit pracovní podmínky učitelů a vychovatelů a zajistit, aby byli za svou práci adekvátně odměňováni. Považuji rovněž za velmi podstatné, že zdůrazňuje, že účastníky vzdělávání je zapotřebí seznamovat s politikami EU, právy vyplývajícími z členství v EU a se způsobem, jak se lze aktivně zapojit do demokratických procesů EU. V tuto chvíli je až trestuhodná neinformovanost o Evropských občanských iniciativách, které umožňují občanům EU navrhovat legislativu – viz i kampaň »Žádný profit z pandemie« (za dostupné vakcíny na COVID-19 pro všechny) a iniciativa pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování »Reclaim your face« (Získejte zpět svoji tvář).

(KK.)

25. 11. 2021  (KK.)