Den, který je navždy spojen s odporem proti nacistům

Tradičně vzpomínáme na 17. listopad 1939, který je spojen s nezištným hrdinstvím a vlastenectvím 1200 vysokoškolských studentů zatčených nacisty v souvislosti s uzavřením českých vysokých škol a popravou devíti představitelů studentských spolků.

V ruzyňských kasárnách byli německými okupanty popraveni: Jan Černý, Josef Adamec, Bedřich Koula, Josef Matoušek, Václav Šaffránek, Jan Weinert, František Skorkovský, Marek Frauwirth a Jaroslav Klíma.

Ostatní studenti byli převezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen nedaleko Berlína, odkud byli postupně propouštěni. Poslední z nich v roce 1943. Na 35 studentů však v koncentračních táborech našlo svou smrt.

Tento den je navždy spojen s odporem našich předků, zejména vysokoškoláků, proti všehoschopné totalitní moci německého nacismu uplatňovaného v tehdejším protektorátu Böhmem und Mähren, který byl součástí německé nacistické třetí říše. Selektivní tažení okupační moci vůči elitě českého národa, vlastencům a mladým studentům mělo tento den své smutné vyvrcholení.

Den 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva byl vyhlášen 16. listopadu 1941 v Londýně za účasti představitelů studentů z 26 zemí. Iniciátorem byl Ústřední svaz čs. studentstva, který po jeho zániku v okupované Praze byl obnoven v roce 1940 československými studenty sloužícími v čs. vojenských jednotkách ve Velké Británii. Jedná se o jediný mezinárodní svátek, který má český původ. V roce 1942 se k tomuto prohlášení přihlásil i mezinárodní sjezd studentů ve Washingtonu, kde byli zastoupeni delegáti z více než 50 zemí světa. Od té doby se 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva začal slavit po celém světě.

Po roce 1990 však výraz Mezinárodní den studentstva začal z českých kalendářů postupně mizet, až slovo student z názvu tohoto památného dne bylo odstraněno úplně a vznikla varianta Den boje za svobodu a demokracii. Od roku 2012 Český svaz bojovníků za svobodu kontaktoval poslance a senátory Parlamentu ČR a snažil se iniciovat návrat výrazu Mezinárodní den studentstva do českých kalendářů ve variantě Mezinárodní den studentstva – den boje za svobodu a demokracii.

Poté, když se k iniciativě ČSBS připojila i nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových pod vedením prof. JUDr. Václava Pavlíčka, některé studentské spolky a zejména poslankyně Poslanecké sněmovny PČR JUDr. Helena Válková, podařilo se, za přispění většiny poslanců Poslanecké sněmovny, napodruhé dosáhnut toho, že novelou zákona o státních svátcích schválenou v únoru 2019 je výraz o studentech ze 17. listopadu 1939 opětovně navrácen do kalendářů České republiky ve znění: 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

Toto místo je však také spojeno s prvním stanným právem, vyhlášeným pro období od 28. 9. 1941 do 19. 2. 1942 SS-Obergruppenführerem Reinhardem Heydrichem při jeho nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora, a následnými popravami dalších 247 českých vlastenců, mezi nimiž bylo i 17 důstojníků generálního štábu československé armády – a z nich šest generálů v čele s armádním generálem Josefem Bílým, velitelem vojenské protinacistické odbojové organizace Obrana národa, který na popravišti odmítl pásku na oči a zvolal: »Ať žije Československá republika! Psi, palte!«

Za Český svaz bojovníků za svobodu děkuji vám všem, kteří jste se dnes přišli poklonit památce obětí studentů popravených 17. listopadu 1939 a dalším popraveným v době prvního stanného práva v těchto prostorách, děkuji i všem řečníkům a zejména Ministerstvu obrany ČR a GŠ AČR za péči, kterou těmto památkám našeho národa věnují.

Jaroslav VODIČKA

(Projev předsedy ÚV ČSBS 17. 11. 2021 na pietním shromáždění v ruzyňských kasárnách v Praze, v místě posledního martyria zatčených a zastřelených německými nacisty českých studentů)

FOTO – Ioannis SIDEROPULOS

29. 11. 2021  Jaroslav VODIČKA