Proč číst »naše« Haló noviny…

Sběr a třídění informací vede k logickému a racionálnímu uvažování. Vybrat přitom to správné médium je dnes v době prudkého rozvoje technologií velmi obtížné. Přesto tištěné slovo má svou váhu. Rozhodně podstatnější, než je internet nebo jiné prostředky, i když je nezatracuji. I já je využívám častěji než v minulosti. Podstatnou a nezastupitelnou roli v celém kontextu sdělování informací mají noviny. Už v mládí jsem se učil, že noviny jsou po škole a školním vzdělání druhým učitelem.

[o]

Myslím si, že tak je tomu i nyní. Ke škodě věci snad dnes je, že běžný čtenář a zájemce o ony informace to má velmi složité, zvláště když chce znát názor oponenta. Na české politické scéně tak mají velikou váhu naše Haló noviny. Ty přinášejí informace, které se jinde nedozvíte, nedočtete se jich. Nedávno jsem vyslechl názor jednoho občana, který mi tvrdil, že vůbec neví, co naši komunističtí poslanci ve Sněmovně předkládali, jak byli aktivní při tvorbě zákonů atd. Rozčílilo mě to, protože jsem mu sdělil, že nemá pravdu. A začala doslova hádka, kdo tu pravdu má větší. Nezbylo mi, než vytáhnout právě naše Haló noviny, kde pravidelně vycházela dvoustrana s výtahem části vystoupení našich poslanců k zákonům ve Sněmovně. Myslím si, že to byl dostatečný argument. To jiné noviny netiskly.

Nemalou úlohu při koupi novin sehrává cena. Ty časy, kdy jsem si několik deníků kupoval za 50 haléřů, jsou dávno pryč. A dnes je předplatné na rok srovnatelné s ostatními deníky, přičemž ale rozsah našich novin je omezen. Navíc ve světě on-line informací, kdy mám možnost seznámit se s tím, co potřebuji, zdarma, je velice lákavé. Ale přiznejme si, půjdou si touto cestou hledat informace senioři? A že to je veliká voličská síla! Proto si myslím, že naše noviny mají nezastupitelnou roli a sílu v sehrávání správné politické orientace.

Dle jistých výzkumů tři čtvrtiny lidí chtějí mít přehled o tom, co se děje. Více než 70 procent lidí předplácejících si zdroj informací sází na jejich spolehlivost a pravdivost. Podobná část lidí ale tvrdí, že informace lze získat zdarma, například na internetu. Tady bych ale chtěl jaksi polemizovat s pravdivostí. Podívejte se například na současnou pandemii a kolik protichůdných tvrzení od zaručených odborníků na internetu koluje. A to nijak nepopírám svobodu slova.

A to je také odpověď na to, proč číst »naše« noviny. Proč díky jejich obsahu nezískávat pro správnou věc střední a mladou generaci? Vždyť když se o dobrých věcech, dobrých příkladech občan dočte ve svých novinách, nejenže to potěší, ale i přesvědčí část dalších. Pojďme se nad tím zamyslet.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice (KSČM)

30. 11. 2021  Jan REJFEK