»Salámovou metodou« k privatizaci krajských nemocnic?

Na mimořádném 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 22. listopadu došlo ke schválení dlouhodobě zamýšlené fúze akciové společnosti Nemocnice Plzeňského kraje s akciovou společností Klatovská nemocnice, přičemž obě tyto společnosti jsou plně ve vlastnictví Plzeňského kraje.

Od tohoto spojení navrhovatel, vládnoucí krajská koalice v čele s ODS, údajně očekává snížení stále rostoucího zadlužení krajských nemocnic a mnohem větší efektivitu v jejich řízení.

Dalším bodem jednání bylo zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice a vložení majetku, jí svěřeného k hospodaření, do základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, akciová společnost. Obě tyto ekonomické transakce posvětil zdravotní výbor, kde má opozice zcela nedůstojné zastoupení, ostatně jako i ve výborech ostatních. Tzn. jedná se jen o další potvrzení stavu z úvodu volebního období, kdy KSČM, prostřednictvím svého zástupce v krajském zastupitelstvu, zřetelně vyjádřila podezření, že výkon krajské politiky bude bohužel realizován tzv. na sílu, nikoliv nutným konsenzem napříč politickým spektrem. Obdobný návrh na fúzi nemocnic dokonce neschválilo zastupitelstvo ani v minulém volebním období. Tentokráte s návrhem nesouhlasila čtvrtina zastupitelů tím, že se raději zdržela hlasování a zcela jistě dobře věděla z jakého důvodu!

Mnozí renovovaní odborníci totiž tvrdí, že podle platné právní úpravy může snadno docházet k tomu, že se chod akciových společností v krajském zdravotnictví může do značné vymknout kontrole zastupitelstva, které jako jediné disponuje přímou demokratickou legitimací. Stejně tak převod vlastnictví majetku kraje na akciové společnosti může způsobit snížení počtu osob oprávněných rozhodovat o dispozicích s tímto, a také k vymanění se takového majetku z pod veřejnoprávních kontrolních mechanismů nastavených především zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě. Převod Nemocnice Domažlice, jako poslední ze všech krajských nemocnic v řadě, na akciovou společnost byl nejspíše tím zbývajícím nutným krokem, který by mohl stát na cestě k eventuální privatizaci. Není v tomto smyslu od věci dodat, že v čele organizace Nemocnice Plzeňského kraje stojí i lidé, kteří mají co dočinění například s nedávnou fúzí Plzeňské teplárenské s firmou miliardáře Křetínského. A dnes se již zdražuje občanům teplo o deset procent.

Zejména z těchto důvodů, ke kterým bylo některými zastupiteli připojeno podezření i z účelového protěžování klatovské nemocnice, zastupitel zvolený za KSČM plně v souladu s doporučením VV KV KSČM Plzeňského kraje, obě navrhované transakce nepodpořil!

VV Plzeňského KV KSČM

7. 12. 2021  VV Plzeňského KV KSČM