Zleva Jaroslav Komínek, Ivan Cinka a Květa Matušovská FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

KSČM kritizuje nezavedení nulové sazby mýtného

Komunisté kritizují, že stát nedodrží memorandum, které loni podepsala Asociace krajů ČR s ministerstvem dopravy a nezavede nulovou sazbu mýtného na silnicích první třídy. Podle poslankyně Květy Matušovské (KSČM) zpoplatnění povede k přesunu nákladní dopravy na silnice nižších tříd. Stejné obavy vyjádřili i zástupci krajů Jaroslav Komínek a Ivan Cinka.

Mýto se od příštího roku rozšíří o 870 kilometrů. Nulovou sazbu na úsecích, o které se mýto rozšíří, slíbil loni krajům bývalý ministr dopravy Dan Ťok. Podle současného ministra Vladimíra Kremlíka (oba za ANO) by však mohlo bezplatné mýto zpochybnit mýtný tendr.

Matušovská novinářům řekla, že o záměru zpoplatnit silnice I. třídy se sněmovní kontrolní výbor, jehož je členkou, dověděl minulou středu od náměstka ministra Jakuba Kopřivy. »Panu náměstkovi jsem připomněla, že v prosinci 2016 najatí poradci zaslali ministerstvu analýzu, v níž se přiklonili k tomu nerozšiřovat mýtné a setrvat u stávajícího rozsahu. Na základě politické objednávky analyzovali i ekonomičnost rozšiřování,« uvedla poslankyně. Připomněla, že z uvedené analýzy vyplynuly tři varianty rozšíření, a to o 76 km, o 474 km a o 900 km silnic nižších tříd. I když byla varianta 474 km označena za optimální v poměru mezi náklady a možnými výnosy, v lednu 2017 se rozhodl tehdejší ministr dopravy Ťok předložit do vlády variantu rozšíření o 900 km. »Stalo se to, že vyhrálo politické rozhodnutí nad odborným a ekonomickým hlediskem,« konstatovala Matušovská.

Rozhodnutí okamžitě kritizovala Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků, následně také Svaz průmyslu a dopravy, Nejvyšší kontrolní úřad a později se ke kritice přidali i hejtmani, starostové jednotlivých obcí a měst a také prezident ČR.

Na to, že výnosnost silnic nižších tříd je diskutabilní a dopady na mikroregiony neprozkoumané, upozorňovali i experti. Matušovská uvedla, že průměrný výnos kilometru silnice první třídy se pohybuje na čtvrtině výnosu dálnice. Zpoplatnění zhruba 900 kilometrů silnic považuje za absurdní číslo. »Bude to nepochybně znamenat přesun nákladní dopravy na silnice nižších tříd, které nejsou na takový provoz připraveny ani konstrukčně, ani ze strany bezpečnosti provozu,« uvedla. Obavy podle ní nerozptýlilo ani ujištění ministra dopravy, že na tyto úseky budou dohlížet policisté. »Nejsem si jistá, jestli v tomto podstavu bude policie schopna v rámci pracovního nasazení kontrolovat dané úseky, když nezvládá kontrolovat na dálnicích úseky se zákazem předjíždění kamionů,« uvedla Matušovská. Chápe prý i rozhořčení Asociace krajů, protože to bude znamenat navýšení nákladů na údržbu silnic z rozpočtů krajů a obcí.

Další hřebíček do rakve regionální dopravě

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) připomněl dohodu bývalého ministra dopravy s kraji, podle níž by obce a kraje měly samy rozhodnout o tom, které silnice I. třídy zatíží mýtným. »Je to zcela logické, protože obce a kraje k tomu mohou přistoupit s absolutní znalostí místních poměrů v dopravě, aby se nákladní doprava nepřemístila na silnice nižších tříd. Ty nejsou k tomu přizpůsobené, nemají sloužit k tranzitní dopravě, ale k dopravě občanů mezi městy za prací, do školy či k doktorovi,« uvedl Komínek.

Při vzniku krajů stát na ně převedl silnice II. a III. třídy, které byly podle Komínka v řadě případů v žalostném stavu. Kraje následně z vlastních zdrojů investovaly do těchto silnic a v posledních pár letech je i díky uvolnění financí ze Státního fondu dopravní infrastruktury uvedly do funkčního stavu. »A nyní hrozí, že špatným rozhodnutím ministra o zpoplatnění silnic I. třídy tyto investice přijdou vniveč,« dodal Komínek.

Stejně jako Matušovská potvrdil, že nehrozí jen hmotné škody na majetku krajů, ale také zhoršení bezpečnosti provozu. »Současná hustota provozu na všech komunikacích je už velmi složitá a mnohdy na hraně únosnosti. Osobní vozidla každoročně přibývají a nyní hrozí, že stát provoz ještě více zatíží kamionovou dopravou, a tím ohrozí bezpečnost provozu,« uvedl. Ministr by si podle něj dřív, než vyřkne tak závažný ortel, měl poslechnout názory těch, kteří mají k těmto problémům blízko a jejichž názor vychází z každodenní praxe a zkušenosti.

Komínek se pozastavil nad tím, jak je možné, že jeden ministr se zaváže vybrané silnice I. třídy nezpoplatnit, a to dokonce písemně, a druhý jeho rozhodnutí obratem změní. »Jak se potom dá věřit dalším slibům, například, že poplatky z mýtného půjdou do oprav silnic, když se nedodrží ani to, co bylo podepsáno? K čemu je pak Asociace krajů ČR a k čemu byla několikaměsíční jednání s ministerstvem dopravy?« ptal se Komínek.

Stát podle něj před několika lety uznal, že předal krajům silnice II. a III. třídy s obrovským vnitřním dluhem, a začal proto krajům přidávat na jejich údržbu. Letos ale tuto podporu snížil na polovinu - ze čtyř miliard na dvě miliardy korun. »Opatření na podporu krajů jsou tak spíš na ústupu. Vyjádření ministra tak beru jako další hřebíček do rakve regionální dopravě a regionálním silnicím,« dodal Komínek. Doufá, že ministerstvo opět začne s kraji jednat a nebude rozhodovat od stolu v Praze.

Celou problematiku je třeba řešit komplexně

Podle předsedy výboru pro dopravu Středočeského kraje Ivana Cinky (KSČM) by největším příspěvkem k řešení přebujelé, zejména nákladní dopravy na silnicích mělo být srovnání podmínek mezi silniční a železniční dopravou.

»Domnívám se, že tady sklízíme trpké plody z devadesátých let a prvního desetiletí tohoto tisíciletí, kdy se předpokládalo, že všichni budeme jezdit auty a že železnice bude mít stále menší význam, což bylo velice krátkozraké,« řekl novinářům. Místo navrhovaného zpoplatnění silnic I. třídy by podle něj měla jít cesta trošku jiným směrem. »Především formou masivní podpory všech projektů kontejnerové dopravy na železnici a všech projektů, které železnici zkapacitní, protože ty náklady tam už dnes prakticky nemají šanci na většině hlavních tahů projet,« uvedl Cinka.

Ministr Kremlík se v úterý shodl s představiteli krajů a obcí na vytvoření společné pracovní skupiny, která bude řešit rizika spojená s rozšířením mýta na silnice první třídy. Skupina bude jednat i o případných kompenzacích pro kraje.

K takovým návrhům je Cinka skeptický. Slibované kompenzace jsou sice podle něj hezká věc, je však přesvědčen, že celou problematiku je potřeba řešit komplexně.

Podotkl, že jako krajský zastupitel samozřejmě musí a vždy také bude hájit silnice II. a III. třídy. Ve Středočeském kraji jich je více než 8,5 tisíce km a na nich je zhruba 1900 mostů. Zhruba čtvrtina celé krajské infrastruktury je v nevyhovujícím stavu, kraj každoročně řeší nedostatek prostředků na jejich opravy a údržbu. »Jsem přesvědčen, že je potřeba zavést systém pravidelné, dostatečné a garantované finanční pomoci státu krajům tak, abychom nemuseli každý rok čekat, jestli na nás něco zbude či nezbude ze Státního fondu dopravní infrastruktury,« konstatoval Cinka.

(jad, ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 25 hlasů.

(jad, ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ferdaholub
2019-06-21 09:22
mir.fane,co si takhle klikám na na Halo noviny, často jsem nucen také
přečíst pár vět z tvého " pera.A tak bych si propříště
přál, abych se nemusel otravovat s tvými otravnými napadávnými
výšplechy na osobu našeho předsedy Filipa.Nech si to příště pro
sebe.Osobně jsem s ním ve funkci spokojen!
reich.mir.fan
2019-06-19 18:02
Kladu si otázku co by se asi stalo kdyby soudružka poslankyně řekla
panu náměstkovi že ona sama a ještě někteří poslanci za KSČM při
hlasování o vyslovení nedůvěry vládě zahlasují s opozicí.Zrovna si
i odpovím.Nic tak zvláštního jen soudruh Filip by ji akorát v
poslanecké kantýně zatloukl do podlahy jak hřebík.To by tak vypadalo
aby soudruh Filip přišel o své skvěle placené místopředsednické
křesílko.Že mám pravdu soudruhu Vojtěchu Filipe?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.