Odbourávání marasmu

Cesty, jak vybřednout z bahna soudobého marasmu, jsou dlouhé a klikaté. Je třeba občanům vysvětlit, že demokracie postavená na beztrestnosti při rozkrádání státu ve velkém, neplacení daní, absenci kontroly, minimální regulaci ekonomiky a dalších nástrojů je forma lidovlády výhodná pouze pro úzkou privilegovanou vrstvu společnosti.

Mladí lidé spatřují marasmus ve složitých životních perspektivách v této zemi, v nedostatku pracovních příležitostí, finanční náročnosti vzdělávání, podmínek pro zakládání rodiny a dalších. Řada těchto mladých lidí nachází východisko v alkoholu, drogách a nevázané zábavě.

Zaměstnanci spatřují marasmus v tom, v jakých podmínkách a za jakou mzdu pracují v soukromých, převážně zahraničních firmách, a jak s nimi zahraniční zaměstnavatelé jednají.

Důchodci spatřují marasmus v tom, že za celoživotní poctivou práci se jim stát odvděčí důchodem, z kterého se nedají pokrýt ani základní životní potřeby, složitá dostupnost zdravotní péče, zhoršující se mezigenerační vztahy v rodinách.

Poctiví podnikatelé spatřují marasmus v tom, že jim stát nevytváří podmínky pro podnikání tak, jak to funguje v zemích na západ od nás.

Určité minoritní vrstvy společnosti vidí marasmus v tom, že se čím dál tím více cítí oprávněně ohroženi. Roste počet těch, kteří pociťují frustraci z vývoje v této zemi a vybíjejí se v násilných akcích.

Takováto demokracie má přímou souvislost s citovaným tržním kapitalismem. Občané by měli pochopit, že ve vyspělých západních zemích je jiná modernější forma demokracie, která možná opticky vypadá jinak, ale zajišťuje ekonomickou prosperitu státu a spokojenost občanů. Tato podoba demokracie přímo koresponduje s moderním globálním kapitalismem tohoto století provozovaném v ekonomicky vyspělých zemích.

Vydat se touto cestou znamená zlepšení ekonomické situace většiny obyvatel a s tím související odbourání současného »marasmu«.

Pavel JANEČEK, kandidát KSČM do Zastupitelstva města Náchoda


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 29 hlasů.

Pavel JANEČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2014-10-12 14:14
Gratulace Pavlovi ke skoku pro mandát. A pak že se preferencemi v těchto
volbách nešlo posunout... Šlo!
suda.jan
2014-10-12 00:48
Je brzo po volbách, ale jedno je patrné: Účast voličů je zřejmě
nižší kolem 45%, tedy v podstatě nic nového. To občané této
republiky dali politickým stranám a hnutím opět políček. Je to
projev nespokojenosti a nesouhlas se současným stavem, ve kterém v
podstatě vládne negativní fašistický stav, který bojuje proti Bohu
Pánu Ježíši Kristu a proti těm, kteří jemu věří, ale i těm,
kteří neuvědoměle oponují negativnímu stavu. Sami se tak vystavují
jeho zločinné agresivitě. (Odkaz na události na Ukrajině, v Syrské
arabské republice, v Iráku a podobně. Hrozí navíc muslimský
extrémismus ( viz
http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan ). Jsou to
zločiny zejména proti lidskosti. Lidé, žel i ti náboženští Boha
Pána Ježíše Krista neposlouchají a tak jemu nezbývá, než nechat
je, aby na vlastní zkušenosti poznali, co je dobré a co zlé, co mají a
co nemají volit. Tak škodí sami sobě. Lidé, probuďte se, vzchopte
se. Jak dlouho chcete žít v této mizérii? Nakonec vám stejně nic
jiného nezbude, než volat a prosit o Boží milost a pomoc Pána
Ježíše Krista..
suda.jan
2014-10-12 00:29
"chytráku" vacsane, já jsem reagoval na současnost a žel v
Německu jsou zákony a vláda lepší než nyní u nás. V daném
případě nejde o "fašistech". Konec konců ti jsou nyní i v
ČR. Ale jde o to, že od převratu se ČR stala využívanou kolonií. To
je současnost, za kterou si mohou samotní občané ČR. Ty víš houbi o
co skutečně jde nyní na tomto světě.
vacstan
2014-10-11 08:03
Pro suda.jan::: Pravda je, že kdyby Německo bylo součástí nás, tak my
už nejsme, a jsou na tom lépe ti fašisti, chytráku !!! Nezapomeň, že
fašista stále dělá všechno pro to, aby vyhladil všechny jemu
nepohodlné, a sám kraloval na planetě. Cožpak máš tak chabou paměť
a už si nevzpomínáš na všelijakou embargovou smršť za socialismu, ze
strany západních gestapáckých esesáků ???!!!
suda.jan
2014-10-11 03:33
Je sice pravda, že kdybychom byli součástí Německa, tak bychom na tom
byli lépe. A toto je politika KSČM? Jak ječ vidět, lidé jsou
nepoučitelí a nic jiného co mají si nezaslouží.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.