Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Odbourávání marasmu

Cesty, jak vybřednout z bahna soudobého marasmu, jsou dlouhé a klikaté. Je třeba občanům vysvětlit, že demokracie postavená na beztrestnosti při rozkrádání státu ve velkém, neplacení daní, absenci kontroly, minimální regulaci ekonomiky a dalších nástrojů je forma lidovlády výhodná pouze pro úzkou privilegovanou vrstvu společnosti.

Mladí lidé spatřují marasmus ve složitých životních perspektivách v této zemi, v nedostatku pracovních příležitostí, finanční náročnosti vzdělávání, podmínek pro zakládání rodiny a dalších. Řada těchto mladých lidí nachází východisko v alkoholu, drogách a nevázané zábavě.

Zaměstnanci spatřují marasmus v tom, v jakých podmínkách a za jakou mzdu pracují v soukromých, převážně zahraničních firmách, a jak s nimi zahraniční zaměstnavatelé jednají.

Důchodci spatřují marasmus v tom, že za celoživotní poctivou práci se jim stát odvděčí důchodem, z kterého se nedají pokrýt ani základní životní potřeby, složitá dostupnost zdravotní péče, zhoršující se mezigenerační vztahy v rodinách.

Poctiví podnikatelé spatřují marasmus v tom, že jim stát nevytváří podmínky pro podnikání tak, jak to funguje v zemích na západ od nás.

Určité minoritní vrstvy společnosti vidí marasmus v tom, že se čím dál tím více cítí oprávněně ohroženi. Roste počet těch, kteří pociťují frustraci z vývoje v této zemi a vybíjejí se v násilných akcích.

Takováto demokracie má přímou souvislost s citovaným tržním kapitalismem. Občané by měli pochopit, že ve vyspělých západních zemích je jiná modernější forma demokracie, která možná opticky vypadá jinak, ale zajišťuje ekonomickou prosperitu státu a spokojenost občanů. Tato podoba demokracie přímo koresponduje s moderním globálním kapitalismem tohoto století provozovaném v ekonomicky vyspělých zemích.

Vydat se touto cestou znamená zlepšení ekonomické situace většiny obyvatel a s tím související odbourání současného »marasmu«.

Pavel JANEČEK, kandidát KSČM do Zastupitelstva města Náchoda


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 29 hlasů.

Pavel JANEČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama