Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Okresní aktiv zastupitelů v Prostějově

V sobotu 29. listopadu byl do zasedacího sálu OV KSČM Prostějov svolán Celookresní aktiv obecních zastupitelů. Milými hosty byli druhý náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michal Symerský a vedoucí oddělení ÚV KSČM Ludvík Šulda. Ve svém úvodním vystoupení předseda OV KSČM Prostějov Jaroslav Petržela vyzdvihl vliv a úlohu zastupitelských sborů v komunální politice, shrnul komunální volby v podmínkách okresu a jejich výsledky a seznámil s úkoly a akcemi pro příští rok.

Následovala přednáška právníka a člena ÚV KSČM Josefa Augustina na téma Zákon o obcích a nový občanský zákoník, což bylo velice žádoucí zejména pro nové zastupitele. Poté náměstek hejtmana Symerský seznámil přítomné s krajskou problematikou a zejména s možností dotačních titulů, které budou na rok 2015 Olomouckým krajem vypsány, což bylo jistě přínosné, neboť malé obce často ani nevědí, oč mohou žádat.

Následovala diskuse účastníků a výměna jejich zkušeností. Někteří zastupitelé byli zvoleni poprvé, jiní platí za velmi zkušené, neboť v zastupitelských sborech pracují již více období. Diskuse se týkala zejména náročné administrativy spojené se získáváním dotací ať již evropských, vládních či krajských, zejména malé obce mají s tímto určitě problémy, neboť na rozdíl od velkých měst nezaměstnávají aparát schopný toto zabezpečovat.

Jedinou kaňkou na této jinak velmi dobře připravené akci byla malá účast zvolených zastupitelů, kteří asi dali před možností dozvědět se mnohé zajímavé a podnětné pro jejich práci přednost volné sobotě.

(jp)
FOTO - Zuzana BÖHMOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.1, celkem 11 hlasů.

(jp)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama