Úspěšná Městská konference

Za účasti místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslavy Vostré, předsedy OV KSČM Josefa Bohatce, krajské zastupitelky Pardubického kraje Dagmar Baťové a tajemníka KV KSČM Pardubice Jiřího Březiny proběhla ve čtvrtek 26. listopadu Městská konference KSČM ve Svitavách. Přítomní delegáti vyslechli zprávu o činnosti a seznámili se s hlavními úkoly pro příští období, diskutovalo se také o pracovních sjezdových materiálech.

Miloslava Vostrá ve svém vystoupení nejdříve poděkovala za pozvání a slíbila, že pokud to bude z pracovních důvodů možné, přijede ráda i příště. Hovořila o financích, přijímání nových členů i o připravované změně legislativy a financování politických stran. Její vystoupení bylo přijato velice pozitivně a ještě po skončení konference se na ni přítomní obraceli s řadou dotazů.

Samostatným bodem byly Haló noviny. Vostrá podtrhla skutečnost, že noviny nejsou jen pro komunisty, ale i pro levicově smýšlející lidi, jsou v nich stanoviska a informace, které nikde jinde nelze nalézt.

O své práci hovořila i Dagmar Baťová, zatímco Josef Bohatec informoval o nových metodách práce, ke kterým mimo jiné patří i webové stránky nebo vydávání Občasníku, a zdůraznil nutnost maximálního nasazení všech před blížícími se krajskými volbami.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 48 hlasů.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.