Tato země je »naše«

Svým vánočním projevem prezident Zeman mnohé rozčílil, mnohé vcelku uspokojil. Lze beze sporu prezidentovi vyčítat vstřícnost k Sobotkově vládě. Tady by u mne body nezískal. Jedno mě však zaujalo. Slova o tom, že »tato země patří nám«. Domyšleno do konce, že si ji máme hájit pro ty, kteří přijdou po nás. Ano, je možné, že ti, kteří vítají vlny imigrantů, je nepochopili, nebo pochopit nechtějí. Nebyla v nich výzva: Vyhánějte! Byla v nich výzva, braňme se tomu, aby se jednou naše země musela znovu dostat do situace, že bychom bojovali o svou identitu, že naše zvyky, které nám nechaly předchozí generace, by vymizely, že třeba i čeština by přestala být v této zemi pánem. Škoda, že vláda nepochopila, že zákon o jazyku českém je už dnes aktuální, i když byl předložen ze zcela jiných důvodů, než se mohou objevit za desítky let.


Byly doby, kdy se náš český jazyk u nás stal druhořadým. Musela přijít generace Jungmanna, Palackého, Presla, Havlíčka i Tyla, aby byl znovu tady doma. O století později se o jeho záhubu (zatím šlo o plány) pokusili němečtí nacisté. Heydrichův plán známe. Konec mu učinili Spojenci, zvláště pak rudoarmějci v roce 1945. Zdálo se, že nikdy už nic podobného nemůže nastat.

Je ovšem jiná doba. Multikulturnost je programem. Zaštiťují ho tzv. lidská práva. Ta, z nichž je vyňato to nejpodstatnější, jak už to v buržoazním světě bývá – právo na práci. Práce, konstatoval »podřadný filozof« 19. století Bedřich Engels, naučila, zjednodušeně řečeno, člověka myslet, posunula ho tam, kde je dnes. Současný posun civilizací s těmi skutečnými lidskými právy nemá však nic společného. Je snahou žít lépe, aniž by byl spojen s tím, že něco v budoucnu ztratím. Zatím totiž muslimští stěhovalci, kteří už se v Evropě zachytili, se ve své značné části nechtějí zbavit toho, co přinesli s sebou, anebo alespoň přizpůsobit jinému kulturnímu prostředí. Proto ti, co přišli dávno před nimi, žijí ve svých komunitách na perifériích velkých měst, proto natahají ruku pro pomoc zdejším majoritám, na nichž mnohdy naopak chtějí, aby se přizpůsobily jim. Chybí totiž opravdu to hlavní z lidských práv: nabídka práce.

Nás se to zatím týká okrajově. Ale brzy, až na západ od nás řeknou dost, a oni to říci musí, pak vlna imigrace se bude týkat i nás. Proto slova prezidenta Zemana jsou aktuální, i když je mnozí z nás nechtějí pochopit. Tato země je skutečně naše. Vybudovali ji naši předci a s nimi jistý díl jsme přiložili i my. Chraňme si ji. A tím nemyslím vyhánět přistěhovalce tarasnicemi a sudlicemi. Jen jim napomoci se přizpůsobit, učinit z nich ne hosty, ale ty, kdož budou chtít stavět na tom, co vybudovali naši předci, a napomoci nám tak tento odkaz rozvíjet.

Zkušenost z pařížské či bruselské periferie by pro nás měla být rozhodující. Tak já chápu slova prezidenta Zemana o tom, že tato země je naše a musíme si ji bránit.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 110 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Gartouzek
2016-01-10 21:44
Jaroslavprchal: Morálkou jsem nemyslel zákon psaný zákonodárci.
Morálka není jen záležitost vlastního svědomí. Když nájemný vrah
nemá výčitky vlastního svědomí, tak jeho činy jsou morální?
Morálkou jsem myslel to, co skutečné je uvedeno ve slovnících, v
popisném významu, například wikipedia: Morálka (z lat. moralitas,
správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu
správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší
tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně
od práva zase tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení
nepřicházejí sankce (potrestání). Používá se ve dvojím
významu: 1) v normativním významu znamená to, co je z vnitřního
přesvědčení správné nebo naopak nepřípustné, případně i soubor
principů, podle nichž se má lidské jednání a rozhodování
hodnotit; 2) v popisném významu je to pojem pro to, čím se
členové určité společnosti nebo skupiny opravdu řídí, co jejich
společnost vyžaduje a co naopak odmítá.
j.thuma
2016-01-09 19:46
Pojem "lidská práva" je ve velkém zneužíván z politických
a lobbistických důvodů natolik, že už pomalu je přetáčen o 180
stupňů. Z důstojného směru se stal bulvárním odpadem. A čí vinou ?
Vinou pánů politiků, kteří dokáží z bílého udělat černé, jen
když je to pozvedne mocensky i jinak .... Mnoho lidí začalo pokládat
už zcela oprávněně za darebáky nejhnusnějšího formátu. A ti,
kterým jde o skutečnou a poctivou ochranu lidských práv, jsou řazeni
mezi extrémisty a lumpy. Zkrátka obrácený svět i jeho hodnoty.
halonoviny
2016-01-08 15:00
n-noname: Vy jste ještě nepochopil, že si to všechno udělali
Američané sami? Atentát na Kennedyho i 11. září?! R. Janouch
jaroslavprchal
2016-01-07 14:12
Gartouzek - morální povinnost je otázkou vlastního svědomí, nikoliv
zákona. Viz jakýkoliv naučný slovník.
petr.krafka
2016-01-07 10:26
Listina základních práv a svobod je hezky znějícím a prázdně,
frázovitým spiskem.Nejen v případě práva na práci.Samotný
kapitalismus nás o tom denně přesvědčuje.A nic na tom nezmění jeho
obdivovatelé.
Gartouzek
2016-01-06 09:24
Jaroslavprchal: Povinnost pracovat byla morálni. Ze zákona bylo trestáno
příživnictví, to jest, nepracující člověk musel mít prokazatelný
zdroj příjmů - z dědictví, z výhry aj. Takových však bylo
nepatrně, ale existovali. Mnoho lidí neví, že v minulém zřízeni
existovali živnostníci. Osobně jsem poznal tři. Jen nesměli
zaměstnávat jiné lidi.
jaroslavprchal
2016-01-05 23:41
ad hajek.jiri51 - Právo na práci je v českém právním prostředí
zakotveno v Listině základních práv a svobod. V čl. 26 odst. 3 Listina
říká, že každý má právo získávat prostředky pro své životní
potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny
vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Trochu se
pletete. Za komunistů nebylo právo na práci, ale povinnost pracovat.
hajek.jiri51
2016-01-04 18:37
Práva na práci a hlavně jeho praktické realizace, což asi je
zásadní, se asi od kapitalistického systému nikdy nedočkáme. Pokud k
tomu dojde, bude se muset přejmenovat. Podle toho, kdo to právo do praxe
zavedl. Můžete hádat kdo to byl.
n-noname
2016-01-04 14:55
Výhledově nevidím v boji s terorismem žádný úspěch. Je varující
11., kdy taková supervelmoc jako US se nechala nachytat nahá. Současné
bezpečnostní služby nejsou schopny proniknout do teroristických
organizací a když se o to snaží, tak jsou rychle odhaleny. Stejně tak
nejasný atentát na prezidenta Kennedyho. Tajné služby jen budou
požírat peníze a "vyrábět" případy, aby měli co dělat.
Jen se špioni a politici semelou dohromady, že nikdo nebude vědět kdo
je kdo. Proto do čela musí nastoupit lidé s jasnými ideami.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.