Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Jak zastavit islámský džihád

Vedení EU, tzv. lidskoprávní organizace a multikulturalisté z EU se snaží vyjít maximálně vstříc nezvládnutelnému proudu migrantů ze zemí Blízkého a Středního východu, které byly s vydatnou pomocí Západu, dále Turecka a arabských monarchií rozvráceny válkou. Ignorují domácím kapitalismem zbídačené spoluobčany, ohrožení zbytků sociálního státu přívalem migrantů a reálné nebezpečí plíživé i brutální islamizace, zejména západní a severní Evropy. Reakce na tato nebezpečí ze strany vedení EU, klasicky Juncker, je idiotská.

Jiní říkají, že muslimským migrantům je nutné se tvrdě bránit. Snad všechno zlo na světě je prý od islámu, Alláha, jeho proroka Mohameda a jeho fanatických příznivců.

Solidní analýza ukazuje, že obojí je hrubě zjednodušené a vysoce škodlivé. A to přesto, že lidská práva nelze zpochybňovat a že se šéfové tzv. Islámského státu (IS) netají záměrem dobýt Evropu a vyčistit ji od nemuslimů, tj. od nás, domorodého obyvatelstva Evropy. Snad po vzoru evropských kolonizátorů v Americe, v Austrálii (zde byli víceméně domorodci až na malé zbytky vyhubeni), v Africe a v Asii (zde bílí »jen« páchali obrovské zločiny genocidy).

Také tito druzí prokazují katastrofální neznalost historie, resp. zřejmě opisují od ideových škvárů typu Huntington (Střet civilizací). Při démonizaci Koránu a idealizace Bible zřejmě netuší, že ve zločinech vyhlazování celých národů a kultur vedou suverénně křesťané a že mnohé sporné pasáže Koránu jsou převzaty z Bible. Ignorují, že od vzniku islámu se až do nedávna muslimové chovali s výjimkou let džihádu (svatého zápasu, nikoliv svaté války, jak nevzdělaní politici a novináři tvrdošíjně uvádějí) k jiným kulturám mnohem slušněji než křesťané. Arabský kalifát mohl dosáhnout během jednoho století obrovského územního rozmachu a všestranného rozvoje v prvé řadě proto, že byl velmi tolerantní. Arabové zachránili mimo jiné antickou literaturu a filozofii, kterou v Evropě křesťané spálili. Násilná islamizace se nekonala, téměř 1400 let přežili křesťanské společnosti v Núbii, Sýrii, Iráku a leckde jinde, což se náboženským menšinám v křesťanských státech stát nemohlo. Pokud se nechristianizovaly, byly vyvražděny ve jménu křesťanské lásky. Pohanští Prusové byli jen jedním z mnoha případů. Řada společností byla vyvražděna i poté, co se christianizovala. Konečně, český národ před křižáckou genocidou zachránila jen obrovská statečnost husitů. Také osmanské Turecko bylo nábožensky mnohem tolerantnější než křesťané, resp. zločiny páchané tureckými vojsky neměly primárně náboženské podhoubí. Mezi chováním císařských a tureckých vojsk za třicetileté války nebyl větší rozdíl, podobně za četných jiných válek. Na značnou toleranci ke křesťanům krutě doplatili muslimové ve Španělsku. Na značnou vzájemnou solidaritu muslimové zřejmě doplatili v jisté době i zpomaleným rozvojem, jenž vyústil v koloniální porobu mnoha muslimských zemí Evropany.

Chybí hlavní tvůrci islamismu

Tvrdí bojovníci proti islámu se vůbec nezabývají vznikem a rozvojem islamismu, zejména příspěvkem vyspělých kapitalistických států v čele s USA k němu. Jde zejména o:

1. Od roku 1947 dodnes probíhá krutá genocida arabského obyvatelstva Palestiny Izraelci za podpory zejména USA, ale i řady dalších západních států, po roce 1989 také ČR. Tato okupace a genocida, rozšířená v roce 1967 okupací Západního břehu Jordánu, Pásma Gazy a východního Jeruzaléma Izraelem, je vodou na mlýn islamistům všeho druhu.

2. V roce 1975 vyšla kniha pozdějšího prezidenta muslimské části Bosny Izetbegoviče Islámský stát Bosna, podle které »nemuslim nemá v Bosně co pohledávat«. Za tuto knihu vyzývající ke genocidě byl Izetbegovič poslán do vězení. Západní »demokraté« po roce 1990 z něj v této souvislosti udělali vězně svědomí. Při účtování s údajným komunismem ho Západ podpořil při vyhlazování Srbů v Bosně v letech 1992-1995. Ač se mu vybudovat islámský stát Bosna nepodařilo, příklady táhnou, zvláště ty špatné.

3. Státy NATO v čele s USA v roce 1999 po sto dní bombardovaly bez mandátu Rady bezpečnosti OSN svobodnou Jugoslávii, až ji donutily odevzdat svá historická území Kosovo a Metochiji tamním Albáncům, kteří pak pod ochranou okupačních vojsk USA a dalších států NATO region z velké části vyčistili od domorodých Srbů, Romů a dalších Nealbánců, ale také demokratických Albánců. Zavedli narkomafiánský režim včetně středověkého práva šaría, před kterým dnes desetitisíce Albánců prchají do EU.

4. USA v osmdesátých letech proti sovětským vojskům v Afghánistánu vycvičily mudžáhidy včetně islamistických tálibánců a teroristické al-Kajdá. Po dodnes neobjasněném atentátu v New Yorku a ve Washingtonu 11. 9. 2001 bombardovaly Afghánistán a rukama tamní opozice svrhly islamistickou vládu tálibánců. Následná okupace Afghánistánu vojsky USA a ochotných vedla k vleklé válce a k další radikalizaci islamistů i mimo zemi.

Tím, že USA pět hodin po atentátu v New Yorku z něj bez jediného důkazu obvinily bin Ládina, žádaly jeho vydání a po odmítnutí jeho vydání pro absenci důkazů o měsíc později začaly bombardovat Afghánistán, ho dohnaly k vyhlášení džihádu. Džihád vede k zásadní aktivizaci muslimů v boji proti jinověrcům a bezvěrcům. Při džihádu jsou muslimové mnohem nebezpečnější. Tato skutečnost ale dodnes nevadí ani evropským bojovníkům za migranty, ani bijcům muslimů. Bez ukončení džihádu ale nelze čekat normální vztahy s muslimskou populací, nejen v muslimských zemích.

5. USA a Velká Británie v březnu 2003 pod smyšlenou záminkou přepadly Irák, dobyly jej, okupovaly, zrušily tamní armádu, policii a správní aparát, na sunitském severozápadě páchaly zločiny genocidy a vytvořily tak vhodné podhoubí pro rozvoj islamismu až po vznik Islámského státu v roce 2014. Pravda, s islámem nemá mnoho společného. Vraždí zdaleka nejvíce muslimy. Jeho zločiny mají charakter cílevědomé genocidy, včetně ničení historických památek nemuslimských, ale také mešit. Obětí nejsou zdaleka jen Kurdové a jezídové. Multikulturní společnost v západním Iráku, v severní a východní Sýrii byla IS zničena, což ale Západu zřejmě nevadí.

Otřesné vyjádření ministryně zahraničí USA paní Albrightové, že na půl milionu pobitých Iráčanů je »akceptovatelná vedlejší ztráta«, se v USA a v EU přešlo. Ne však mezi muslimy.

6. USA a západoevropské mocnosti s pomocí sociálních sítí podnítily tzv. arabské jaro. Množstvím nereálných a neupřímných slibů se jim podařilo zvednout lidi do ulic a smést řadu dosavadních proevropských arabských autoritativních režimů. Ve vzniklém vakuu zvítězili vesměs islamisté, nenávidějící Západ.

7. Francie, Itálie, USA, Velká Británie, Norsko a další západoevropské státy půlročním bombardováním od března do září 2011 zničily nejrozvinutější africkou a arabskou zemi Libyi, s pomocí invaze islamistů svrhly zákonného prezidenta Libye Kaddáfího a nastolily tam obrovský chaos, bezvládí, občanskou válku a v západní Libyi včetně metropole Tripolisu i islamistický režim a středověké právo šaría. Otevřely tak i libyjskou cestu pro migranty do Itálie a dalších států EU.

8. USA, Saúdská Arábie, Katar, Turecko a západoevropské státy od března 2011 vyzbrojují islamisty v Sýrii proti zákonné vládě B. Asada. Již pátý rok trvající válka těžce poškodila Sýrii. Statisíce lidí připravila o život, sedm milionů lidí prchlo na území ovládané dosud vojsky prezidenta Asada, čtyři miliony lidí se zachránily útěkem do zahraničí, kde živoří v utečeneckých táborech v Turecku, Jordánsku a Libanonu. Pro vedení EU je typická politika francouzského prezidenta Hollandea: »Dodáváme zbraně umírněným teroristům k boji proti prezidentu Asadovi, bojujeme s ortodoxními teroristy z IS a nevadí nám, že vesměs vítězí a zbraně získává od umírněných teroristů IS.« Že by byli hodní a zlí teroristé?

9. Tzv. letecká válka USA proti IS za víc než rok nepřinesla pozitivní výsledky. Podle íránských generálů proto, že ve dne bombardují poušť a v noci dodávají IS zbraně. Obrat přináší až vstup ruského letectva do války proti IS v Sýrii 30. září 2015, přes protesty Západu. IS tvrdí, že všechny své zbraně z USA ukořistila irácké armádě.

10. Od roku 2014 je stále lépe a masověji organizován vývoz mladých běženců ze středních a vyšších vrstev z rozvrácených a zhroucených muslimských států Asie a Afriky do států EU. Hlavní cesta vede z Turecka do Řecka. Běženci se netají, že jim jde především o využívání bohatých sociálních dávek SRN, Velké Británie a Švédska, ale také o zachování si a šíření své islámské kultury i za cenu zničení EU šířením islámu. Schengenská hranice EU se zhroutila a vedení EU nečiní nic podstatného k její obnově. Hlavními aktéry vývozu převážně ekonomických migrantů jsou Turecko, Saúdská Arábie a Katar, spojenci EU, prostřednictvím rozvracení řady států také USA.

Je to vyspělý kapitalismus a zejména jeho nejsilnější stát – USA, kdo cvičí a vyzbrojuje islámské teroristy, mimo jiné proti svému spojenci – EU. Při pokračování této politiky poroste ohrožení EU včetně ČR islamisty. Krvavý masakr v Paříži 13. 11. 2015 (mimochodem čtvrtý v posledních letech) naznačuje, že islamisté přecházejí k masovému vraždění občanů EU.

Migrace versus islamismus

Tzv. ochránci lidských práv nejsou s to rozlišit dva dost různé procesy – sociálně ekonomicky motivovanou migraci mladých muslimů ze středních a vyšších vrstev do EU, zejména SRN, Velké Británie a Švédska, někým bohatě dotovanou (výplatní místo je v Saúdské Arábii), od milionů válkou zbídačených uprchlíků, živořících v prvé řadě v Sýrii (žádná zahraniční pomoc), dále v Turecku, Jordánsku a Libanonu (nízká a nedávno ještě snížená zahraniční pomoc). Že je Libanon pod tíhou uprchlíků na pokraji zhroucení, prý nevadí. Nevadí ani, že kdyby do EU přicházející mladí muslimští migranti šli bojovat proti IS, byl by již IS zničen. Oni si ale chtějí užívat ve vysněných rájích na úkor druhých, mnozí s cílem tyto ráje zničit. Že to EU nemůže přežít, je zjevné. Pokud vedení EU toto nechápe, mělo by neprodleně odstoupit. Podobně mnozí vedoucí politici jednotlivých členských států EU (Hollande, Merkelová ad.).

EU zachránit lze. Musí být ale zničen IS (včetně donucení Turecka, Saúdské Arábie, Kataru a dalších spojenců IS jej přestat podporovat), islamismus a ukončen džihád. Toho nelze dosáhnout proti syrskému prezidentu Asadovi, Iráku, Íránu, Rusku a dalším vládám, které se Západu nelíbí. Je nutné stáhnout izraelskou armádu a osadníky z okupovaného Západního břehu Jordánu a z východního Jeruzaléma a umožnit vytvoření funkčního Palestinského státu, dále ze syrských Golanských výšin. Irák a Sýrii je nutno udržet v dosavadních hranicích, byť podle některých jde o hranice umělé.

Je nutné zásadně rekonstruovat válkou zničené státy či jejich regiony. Bída dohání k zoufalým činům i k rozhodnutí emigrovat do skutečných i vysněných rájů i za cenu jejich zásadního ohrožení. Podpora EU 3 mld. USD Turecku pro běžence bude nejspíš použita na další vraždění iráckých Kurdů, hlavních bojovníků proti IS v Iráku, a na represe proti opozici v samotném Turecku. Skandálem jsou už samotné přístupové rozhovory EU s Tureckem, které provádí politiku genocidy vůči Kurdům a brutálně potlačuje domácí opozici. Nelze tolerovat ani převaděčské mafie, vydělávající nemalé peníze na riskantní přepravě běženců přes Středozemní moře do EU. Součástí celkového urovnání musí být také návrat rozhodující části uprchlíků do svých zemí (SRN, Velká Británie a Švédsko k tomu budou muset zredukovat svoji podporu migrantům) a ukončení džihádu.

Problém je, že zásadní podíl USA a států NATO na vzniku záplavy migrantů v EU si naše namyšlená společnost, a zejména její vládci, nepřipouští. Pak také nenachází efektivní řešení problému a tone. Může se také utopit. Ani ne tak v Koránu jako ve své nemohoucnosti.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 123 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama