Doprava a její problémy

Aktuálních a ožehavých témat je v současnosti mnoho. Rozhodl jsem se pro resort dopravy, který je mi profesně nejbližší a trvale se mu věnuji. Považuji za velmi užitečné sdělit naše postoje k dění v dopravě, neboť KSČM nemá v opozici tolik mediálního prostoru odpovídajícího důležitosti resortu.

Nejdříve se zmíním o legislativních změnách, které vstoupily v platnost s účinností v průběhu roku 2015. Nejvíce změn se odehrálo v silniční dopravě, vládou byly novelizovány zákony o pozemních komunikacích, o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, o provozu na pozemních komunikacích, o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Poslanci KSČM uspěli s novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V závěru roku byla přijata další poslanecká novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury připravená ministerstvem dopravy. Všechny uvedené novely zákonů měly vliv nejen na dopravu v ČR, ale i na samotné občany ČR. Legislativa pro ostatní druhy dopravy byla upravena pouze ojediněle v souladu s evropskou legislativou bez významného vlivu na resort dopravy nebo občany ČR.

Rok 2015 přinesl změnu na postu ministra dopravy. Opět se tím potvrzuje dlouhodobá nestabilita a tím neschopnost resortu řešit potřeby dopravy v ČR. Současně se změnami ministrů dochází k postupným výměnám zaměstnanců ministerstva. Negativně se projevují odchody odborníků v jednotlivých druzích dopravy i správní agendy. Následkem je neřešení celé řady problémů v silniční, železniční, vodní dopravě a neexistence dlouhodobých cílů resortu.

Největší problém silniční dopravy souvisí s výkonovým zpoplatněním vybraných úseků dálnic a silnic. Smlouva s firmou Kapsch končí 31. 12. 2016 a dosud není rozhodnuto, kdo a v jakém rozsahu bude provozovat mýtný systém v ČR od roku 2017. Stále se zkracující doba pro zadání a realizaci výběrového řízení, včetně možnosti odvolání podaných na ÚOHS neúspěšnými uchazeči, ohrožuje výběr výkonového zpoplatnění na současných zpoplatněných komunikacích pro stávající druhy nákladních vozidel. Termín ukončení smluvního vztahu se stávajícím provozovatelem byl znám od podpisu původní smlouvy, přesto nebyly vládami činěny žádné kroky k zajištění pokračování výběru mýtného. Tento stav odpovídá personální situaci na ministerstvu, absenci dopravní koncepce a chybějícím prioritám pro jednotlivé druhy dopravy v České republice.

Problémem železniční dopravy je nedokončená transformace Českých drah. Postupně od roku 2002 byly prováděny nevratné politické kroky, které znevýhodňovaly národního železničního dopravce pod záminkou liberalizace dopravního trhu nákladní a následně i osobní dopravy v ČR. Přestože ČD, a. s., pokrývají nejvíce výkonů v dálkové, vnitrostátní i regionální dopravě dle požadavků ministerstva a krajů, nemají vytvořeny srovnatelné podmínky se svými konkurenty. Příkladem je rozhodování současné vlády o převodu nepotřebného majetku ČD, a. s., na státního vlastníka a provozovatele železniční dopravní cesty. I po realizaci tohoto převodu zůstane ČD, a. s., ve správě majetek, který patří k dopravní cestě (nástupiště, traťový svršek a pozemky). I tento dlouhodobě zanedbaný proces dává odpověď na to, zda jsou předchozí i současné vlády schopny a ochotny řešit zásadní problémy železniční osobní a nákladní dopravy.

Karel ŠIDLO, poslanec (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 62 hlasů.

Karel ŠIDLO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


greeting
2016-01-25 18:46
Jen pár slov k části článku, v které autor píše o schvalování
novel zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o
podmínkách provozu na pozemních komunikacích, doplněnou o novelu
zákona o povinném ručení (on se jmenuje jinak, ale takto je to
jednodušší). Na té poslední novele se podílela jako autorka také
europoslankyně paní Konečná. K již schválené novele týkající se
změn v registraci vozidel a povinného ručení, jsem si dovolil
04.11.2015 zaslat panu předsedovi poslaneckého klubu KSČM email s řadou
připomínek, které by mohl klub projednat s ministrem dopravy, jelikož
je známo, že se tato novela bude opět novelizovat. Kdo má zájem, kopii
emailu si může přečíst http://topcz.net/emaily/email1.html. Druhý
den, t.j. 05.11.2015, jsem panu předsedovi poslal druhý email s prosbou,
aby poslanci KSČM odmítli souhlas s návrhem lidoveckého poslance, jenž
chtěl prosadit další zcela nezákonné pravomoci pro policii ČR - na
místě bez jakýchkoliv projednání, nebo důkazů, odebírat řidičům
ŘP, při spáchání přestupku, kdy podle zákona hrozilo odebrání ŘP
na 6 měsíců a výše. Obsah emailu lze najít na
http://desitka.org/?p=5726. Ne jenom, že ani na jeden z mých emailů jsem
do dnes neobdržel nějakou odpověď (také proč, vždyť nejsem žádný
funkcionář, ale jenom obyčejný občan, tak co si dělat starosti), ale
ten druhý návrh, který by dal policii obrovskou zbraň do ruky a z
řidičů by udělal bezprávné oroky, neprošel díky těm nejvíce
opovrhovaným stranám (ANO, TOP09, ODS), kdy NAŠI poslanci, s výjimkou
třech, hlasovali v jednom šiku pro schválení této zvrhlosti.
Chováním pana předsedy a ostatních poslanců pro mě vznikl problém.
60 let jsem vždy volil komunisty. Koho mám teď volit, když nevidím
vůbec žádný rozdíl, mezi chováním vůči občanům u komunistických
poslanců, nebo poslanců kterékoliv jiné partaje?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.